Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
2. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
3. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
4. Говорят ли животные на разных языках? О звукоподражаниях в польском, русском и английском языках
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
5. Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
6. Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
7. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
8. The acoustic properties of the syllabic rhotic of Croatian
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
9. Вербальные и невербальные способы выражения грусти в современном русском языке
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
10. La formazione dell’autonomia e lo sviluppo della riflessività di futuri insegnanti sull’esempio di un tirocinio professionale di lingua francese
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
11. The sociophonology of /l/ and /r/ vocalisation and intrusion
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
12. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
13. Отражение актуальных политических событий в современном медийном словотворчестве
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
14. Ностальгические названия водок
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
15. О паремиографии Морица Ильича Михельсона
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
16. El piano o la dignidad en la pobreza
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
17. (Beб)-комикс как современный феномен семиотики
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
18. La notion de l’action dans l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
19. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
20. Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
21. Przemiany społeczno-gospodarcze we wsi Kluki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
Strona