Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
(Beб)-комикс как современный феномен семиотики
((Web) komiks jako współczesny fenomen semiotyki)

Autorzy: Natalia Góra
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: komiks webkomiks semiotyka znak
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (229-239)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Uważam, że webkomiksy można traktować jako fenomen semiotyki, ponieważ mają dostrzegalny wpływ na społeczeństwo. Pozwalają one ocenić jak zmienia się kondycja duchowa człowieka mass mediów. Wywodzą się bowiem z systemu semiotycznego, który rozpatrywać należy w kontekście lingwistyczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Бычков В.В., 2003, Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века, Москва.
2.Гессен Д., Стыпула Р., 1998, Большой польско-русский словарь, Warszawa.
3.Ефремова Т.Ф., 2000, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Москва.
4.Куликова И.С., Салмина Д.В., 2002, Обучающий словарь лингвистических терминов, Санкт-Петербург.
5.Мирович А., Дулевич И., 2004, Большой русско-польский словарь, Warszawa.
6.Михальченко В.Ю., 2006, Словарь социолингвистических терминов, Москва.
7.Нелюбин Л.Л., 2003, Толковый переводоведческий словарь, Москва.
8.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1992, Толковый словарь русского языка, Москва.
9.Wawrzyńczyk J., 2005, Польско-русский словарь, Warszawa.
10.Барзах А.П., 2010, О поэтике комикса; его же: Русский комикс: Сб. статей, Новое литературное обозрение, Москва, c. 9–52.
11.Горкин А.П., 2007, Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия, Росмэн-Пресс, Москва.
12.Ерофеев В., 1996, В лабиринте проклятых вопросов. Эссе, Союз фотохудожников России, Москва.
13.Кара-Мурза С.Г., 2000, Манипуляция сознанием. Раздел II. Главные мишени манипуляторов сознанием. Оснащение ума: знаковые системы, Эксмо, Москва.
14.Лотман Ю.М., 1996, Внутри мыслящих миров, Языки русской культуры, Москва.
15.Лотман Ю.М., 1998, Композиция словесного художественного произведения; его же: Cтруктура художественного текста, Искусство – СПБ, Санкт-Петербург.
16.Почепцов Ф., 1998, История русской семиотики до и после 1917 года, Москва.
17.Eco U., 2010, Apokaliptycy i dostosowani, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
18.Ferenc T., Olechnicki K., 2008, Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
19.Krejtz K., Nowak A., 2005, Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] D. Batorski, M. Maroda, A. Nowak, Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
20.Kulawik A., 1997, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, Kraków.
21.Bachtin M., Karnawalizacja, [w:] M. Jędrychowska, 2002, To lubię!, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
22.Pater-Ejgierd N., 2008, Dlaczego sieć przemawia obrazem, [w:] T. Ferenc, K. Olechnicki, Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono sfery Internetu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
23.Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
24.Szyłak J., 1998, Komiks: świat przerysowany, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
25.Szyłak J., 1999, Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
26.Szyłak J., 2000, Komiks, Znak, Kraków.
27.Szyłak, J., 2000, Poetyka komiksu: warstwa ikoniczna i językowa, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
28.Tadeusiewicz R., 2002, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
29.Toeplitz K.Т., 1985, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa.
30.Catwright L., Sturken M., 2000, Practice of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, Oxford.
31.McCloud S., 1993, Understadning Comics: The Invisible Art, Kitchen Sink Press, New York.
32.Wallace P., 2005, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
33.http://www.comics.com.ua/comics
34.http://a-comics.ru/read/webcomics/
35.http://a-comics.ru/comics/understanding-comics
36.http://www.ruslink.pl/aktualnosci_ogolne/rosyjskie_demotywatory,5234/
37.http://kulturaonline.pl/feminizacja,komiksow,postepuje,tytul,artykul,11861.html
38.http://comicsia.ru/collections/concerned-froman/29
39.http://ec-dejavu.ru/c/Comic_strip.html
40.http://comicba.se/ksiazki-o-komiksie/
41.http://demotivation.me/coz8esxo9f3epic.html#.UUEOvTfo2Ck
42.http://www.dp.ru/a/2009/06/25/Komiks_CHelovekGrizlov/