Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu

Autorzy: Marcin Hernes
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Anna Chojnacka-Komorowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kamal Matouk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: e-banking wiedza nieustrukturalizowana kognitywne programy agentowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (247-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

  Istotnym problemem odnoszącym się do e-bankingu jest ocena realizacji usług w celu wyboru satysfakcjonującego rozwiązania dla klienta. W Internecie można wprawdzie znaleźć wiele ocen, jednakże ich czytanie, obiektywne ocenianie i porównywanie między sobą jest bardzo czasochłonne i obarczone dużą możliwością popełnienia błędu. Niezbędne zatem staje się automatyczne przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej związanej z e-bankingiem. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy możliwości przetwarzania wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu z wykorzystaniem agentów kognitywnych. W artykule przedstawiono istotę e-bankingu, dokonano krótkiej charakterystyki procesu przetwarzania wiedzy nieustrukturalizowanej oraz przeprowadzono eksperyment badawczy weryfikujący możliwość wykorzystania agentów kognitywnych w procesie przetwarzania wiedzy nieustrukturalizowanej w rozpatrywanym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bytniewski A., Hernes M. (2014), Analiza opinii klientów o produkcie dokonywana w kognitywnym zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania,
2.w: Systemy Wspomagania Organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Chojnacka-Komorowska A. (2013), Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, w: Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego, red. A. Bytniewski, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
4.Duch W. (2010), Architektury kognitywne, czyli jak zbudować sztuczny umysł,
5.w: Neurocybernetyka teoretyczna, red. R. Tadeusiewicz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
6.Electronic Banking: The Ultimate guide to business and technology of online banking (2001), SCN Education B.V.
7.Franklin S., Patterson F.G. (2006), The LIDA architecture: Adding new modes of learn-ing to an intelligent, autonomous, software agent, w: Proceedings of the International Conference on Integrated Design and Process Technology, San Diego: Society for Design and Process Science.
8.Gospodarka elektroniczna w bankach. Elektroniczne usługi finansowe w Polsce
9.w przededniu akcesji do UE, http://www.zbp.pl/photo/ftb/elektroniczna_ w_bankach.pdf [dostęp 26.03.2012].
10.Hernes M. (2015), Performance Evaluation of the Customer Relationship Ma-nagement Agent’s in a Cognitive Integrated Management Support System. Transac-tions on Computational Collective Intelligence, XVIII, LNCS 9240, Springer.
11.Janczyk-Strzała E. (2011), Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25/2011.
12.Kwaśnik W. (2004), Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej, CBKE
13.e-biuletyn 3/2004, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/24747/Ekonomiczne _problemy.pdf [dostęp 26.12.2015].
14.Łapczyński A. (2010), Systemy ekstrakcji informacji, Zeszyt Naukowy nr 814, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
15.Macierzyński M. (2012), Fazy rozwoju bankowości internetowej, http://www.
16.prnews.pl [dostęp 26.03.2012].
17.Młynik P. (2012), Javatech. Systemy bankowości internetowej, http://www.
18.javatech.com.pl/fs/client/jt/doc/raport_eBanking.pdf [dostęp 30.03.2012].
19.Pham L.V., Pham S.B. (2012), Information extraction for Vietnamese real estate adver-tisements. Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Danang.
20.Rozwój bankowości elektronicznej zależy od upowszechnienia szybkiego Internetu, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/561222,rozwoj_bankowosci_elektronicznej_zalezy_od_upowszechnienia_szybkiego_internetu.html [dostęp 26.03.2012].
21.Shah M., Clarke S. (2009), E-Banking Management: Issues, Solutions, and Strategies, New York: IGI Global, Hershey.
22.Sołdacki P. (2006), Zastosowanie metod płytkiej analizy tekstu do przetwarzania do-kumentów w języku polskim, rozprawa doktorska, Warszawa: Politechnika Warszaw-ska.
23.Szpringer W. (2002), E-commerce, e-banking. Wyzwania globalizacji, Warszawa: Difin.
24.Talecka A., Niczyporuk P. (2004), Bankowość. System bankowy i usługi, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.