Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
La formazione dell’autonomia e lo sviluppo della riflessività di futuri insegnanti sull’esempio di un tirocinio professionale di lingua francese
(Kształtowanie autonomii i postaw refleksyjnych u przyszłych nauczycieli na przykładzie praktyki pedagogicznej z języka francuskiego)

Autorzy: Anna Niedzielko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: autonomia teorie subiektywne refleksja przygotowanie pedagogiczne początkujący nauczyciele
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (143-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia koncepcję teorii subiektywnych występujących wśród studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela języków obcych oraz ich wpływ na rozwój autonomizacji początkującego nauczyciela. Rozwiązaniem umożliwiającym weryfikację i ewentualne korygowanie teorii subiektywnych jest jak najwcześniejsze kształtowanie w studentach umiejętności pogłębionej refleksji nad własnym warsztatem pracy. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki eskperymentu przeprowadzonego wśród studentów realizujących praktykę pedagogiczną z języka francuskiego, mającego na celu zbadanie roli tego doświadczenia w weryfikacji teorii subiektywnych i rozwijaniu autonomii nauczyciela.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Caroll D., 2005, Learning through interactive talk: A school-based mentor teacher study group as a context for professional learning, “Teaching and Teacher Education”, No. 21, pp. 457–473.
2.Kulińska A., 2011, Proces uczenia się przyszłych nauczycieli, [in:] Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa, pp. 226–236.
3.Komorowska H., 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
4.Michońska-Stadnik A., 2009, Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych, [in:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, eds. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań–Kalisz, pp. 97–106.
5.Michońska-Stadnik A., 2013, Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych, Wrocław.
6.Newby D., Allan R., Fenner A.B., Jones B., Komorowska H., Soghikyan K., 2007, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków, Warszawa.
7.Stuart C., Thurlow D., 2000, Making in their own: Preservice teachers’experiences, beliefs, and class-room practices, “Journal of Teacher Education”, No. 51, pp. 113–121.
8.Szymankiewicz K., 2013, Kształtowanie refleksyjnych postaw przyszłych nauczycieli języka francuskiego – rola internetowego, dydaktycznego forum dyskusyjnego, „Języki Obce w Szkole”, No. 1, pp. 46–51.
9.Wilczyńska W., 1999, Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Poznań.
10.Wilczyńska W., 2002, Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej, Poznań.