Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
The sociophonology of /l/ and /r/ vocalisation and intrusion
(Socjofonologia wokalizacji i intruzji phonemów /l/ i /r)

Autorzy: Tomasz Obiała
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: socjofonologia wokalizacja intruzja sonoranty
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (159-166)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje przegląd procesów intruzji i wokalizacji w oparciu o dwa fonemy występujące we współczesnym języku angielskim: /l/ oraz /r/. Przeprowadzona analiza zwraca uwagę na geograficzne występowanie tych procesów i omawia ich historyczne uzasadnienie tak, aby zaprezentować podobieństwa i różnice w realizacji obu fonemów. Omówiony zostaje również współczesny proces wokalizacji fonemu /l/ na Wyspach Brytyjskich, będący jedną z najbardziej aktualnych zmian w języku angielskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gick B., 1999, A gesture-based account of intrusive consonants in English. Phonology 16 (1) 29–54.
2.Gick B., 2002, The American Intrusive-l in American Speech 77.2, pp. 167–183.
3.Gimson A., 1994 (1970), An Introduction to the Pronunciation of English [revised by A. Cruttenden], Edward Arnold, London.
4.Johnson W., Britain D., 2007, L-vocalisation as a natural phenomenon: Explorations in sociophonology, “Language Sciences” 29, pp. 294–315.
5.McMahon A., 2000, Lexical Phonology and the History of English, CUP, Cambridge.
6.Roca I., Johnson W., 1999, A Course in Phonology, Blackwell, Oxford.
7.Trudgill P., 1986, Dialects in Contact, New York: B. Blackwell, Oxford.
8.Uffmann C., 2007, Intrusive [r] and Optimal Epenthetic Consonants, “Language Sciences” 29 (2–3), pp. 334–359.
9.Wells J., 1982, Accents of English. 3 Volumes, CUP, Cambridge.
10.Wells J., 2003, Longman Pronunciation Dictionary, Longman, Harlow.