Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 40.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
4. Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
5. Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
6. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
7. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. The importance of governance in business models
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
10. Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
11. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
12. Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Przejdź
13. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
14. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
15. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
16. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
17. Branding in the Activities Of European of National Tourism Organizations (NTO)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
18. Globalizacja a suwerenność państwa
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
19. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
20. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
21. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
22. Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
23. Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
24. Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
25. Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
26. The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products. New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
27. Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
28. Problem finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej - przykład struktur lokalnych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
29. Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
30. Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
31. Cele gospodarcze regionalnych organizacji turystycznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
32. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
33. Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
34. Impact of the events sector on the economy case study of Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
35. Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
36. Social, cultural and economic value of business events - designing content versus creativity experiences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
37. Regional tourism organizations in Poland: models of operation and cooperation with the environment. relation systems and features
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
38. The evolution and practice of international administration on states and territories
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
39. Obraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
40. International organizations as sui generis subjects of international law
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Przejdź
Strona