Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.1.45-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
Social, cultural and economic value of business events - designing content versus creativity experiences
(Społeczna, kulturowa i ekonomiczna wartość wydarzeń biznesowych -projektowanie doświadczeń opartych o merytorykę i kreatywność)

Autorzy: Krzysztof Celuch
Vistula School of Hospitality
Słowa kluczowe: spotkania kultura wydarzenia organizacje kreacja kongresy konferencje
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (17-28)
Klasyfikacja JEL: L80 R10 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Aby zachęcić do intensywniejszych dyskusji między różnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi i zsyntetyzować różnorodność wydarzeń biznesowych w spójne ramy, które zwiększają zrozumienie w nieprzewidywalnym świecie spotkań stowarzyszeń i wydarzeń korporacyjnych, musimy skoncentrować się na pieniądzach. Głównym celem na¬pisania tego artykułu było opracowanie wartości wydarzeń w różnych perspektywach. W szczególności wiąże się to z drugą najważniejszą kwestią po interakcjach z ludźmi, czyli z wpływem wydarzeń na biznes. Przemysł spotkań wpływa na rozwój gospodarczy krajów; pomaga również zwiększyć wskaźnik zatrudnienia w regionach, w których jak dotąd rozwój szeroko rozumianej turystyki okazał się problematyczny. Zaleca się nie tylko rozważenie jego możliwości, ale także zintensyfikowanie działań związanych z jego promocją, zarządzaniem i organizacją. Zarządzanie przemysłem spotkań jako nowe i innowacyjne zjawisko ujawnia różne luki w jego rozwoju systemowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Fyall, A., Wanhill, S. (1993). Tourism: principles and practice, Harlow: Prentice Hall Financial Times.
2.Celuch, K. (2010a). In: J. Siemiński, Kształtowanie następnego pokolenia profesjonalistów dla turystyki biznesowej. Warsaw: Wydawnictwo Uczelni Vistula.
3.Celuch, K. (2010b). Managing content, product and motivation in meetings and events industry. Warsaw: Vistula University.
4.Davidson, R., Cope, B. (2001). Turystyka biznesowa: Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korpora¬cyjna. Warsaw: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
5.Events Industry Council (2015). APEX Industry Glossary, The glossary of the meetings, conventions and exhibitions industry. Alexandria, VA, USA.
6.GUS (2002). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 1995—2000. Warsaw: Central Statistical Institution.
7.ICCA (2017). Statistics Report the International Association Meetings Market. Amsterdam: International Congress and Convention Association.
8.Jones, C., Li, S. (2015). The economic importance of meetings and conferences: A satellite account approach. Annals of Tourism Research, 52, 117-133.
9.MPI Poland Chapter (2017).
10.Phillips, J., Myhill, M., McDonough, J. (2010). Proving the value of meetings and events. How and why to measure ROI.
11.Birmingham, Ala: ROI Institute.
12.Rogers, T. (2003). Conferences and Conventions. A global industry. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann.
13.Sharples, L., Crowther, P., May, D., Orefice, C. (2014). Strategic Event Creation. Oxford: Goodfellow Publishers Limited. Vanneste, M. (2009). Meeting Architecture, a manifesto. Turnhout: Meeting Support Institute.
14.UNWTO (2006). Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tourism Satellite Account Extension. Madrid.