Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 28.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
4. Hannibal ante portas. Interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
5. OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
6. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
7. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
8. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
9. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
10. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
11. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
12. „Przyświecały mi pewne ideały…” Autokreacyjne strategie i pułapki we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły
(Autobiografia)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
13. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
14. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
15. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
16. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
17. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
18. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
19. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
20. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
21. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
22. Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
23. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
24. Wolontariat imprez biegowych w Stowarzyszeniu Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX"
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
25. Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
26. „Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
27. Social, cultural and economic value of business events - designing content versus creativity experiences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
28. Etnolog i pisarz. O autokreacji w romologicznej spuściźnie Jerzego Ficowskiego
(Autobiografia)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
Strona