Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Kontakt

dr Anna Tokarz-Kocik

email: ept.szczecin@wp.pl

Redaktor tematyczny czasopisma