Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Cele gospodarcze regionalnych organizacji turystycznych w Polsce

Autorzy: WOJCIECH FEDYK
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego
Słowa kluczowe: regionalne organizacje turystyczne cele gospodarcze
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (157-164)
Klasyfikacja JEL: L30 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki oceny poziomu osiągania statutowych celów gospodarczych przez regionalne organizacje turystyczne (ROT). Badania wykazały, że w opinii interesariuszy organizacji i ekspertów zewnętrznych 27 (z 30) celów gospodarczych ujętych w statutach ROT-ów nie zostało osiągniętych na poziomie wyznaczonego progu skuteczności. Wyniki analizy wyraźnie sygnalizują również potrzebę zdecydowanej korekty struktury typów celów gospodarczych ROT-ów jako działania niezbędnego dla umożliwienia wzrostu sprawności funkcjonowania organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borzyszkowski, J. (2011). Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.Borzyszkowski, J. (2014). Cooperation with the environment as one of the basic elements concerning the activity of the present day DMO. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 2 (5), 47-59.
3.Butowski, L. (2004). Organizacja turystyki w Polsce. Warszawa-Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie.
4.Czernek, K. (2012). Motywacje i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Folia Turistica, 26, 5-24.
5.Fedyk, W. (2016). Uwarunkowania skuteczności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Praca doktorska. Jelenia Góra: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
6.Fedyk, W., Kachniewska, M. (2016). Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji tury¬stycznych w Polsce w formule klastra. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 135-150.
7.Fedyk, W., Morawski, M. (2014). Regionalne organizacje turystyczne - organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?
8.Folia Turistica, 32, 241-274.
9.Fedyk, W., Morawski, M. (2016). Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycz¬nych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 107-124.
10.Fedyk, W., Meyer, B., Potocki, J. (2017). Nowa koncepcja zarządzania regionami turystycznymi. Studia Oeconomia Posnaniensia, 4 (4), 50-81.
11.Grabińska, E., Mierniczak, P. (2010). Rola i znaczenie regionalnych organizacji turystycznych w zakresie promocji turystycznej regionu. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym (s. 613-636). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Gryszel, P. (2001). Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w inspirowaniu rozwoju produktu tury¬stycznego w regionie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 924, 28-42.
14.Gryszel, P. (2004). Funkcjonowanie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko, 2 (1043), 149-165.
15.Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
16.Migdal, M. (2008). Ewaluacja regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Szczecin: Instytut Wspierania Turystyki - Doradztwo, Szkolenia, Badania, Forum Turystyki Regionów.
17.Migdal, M. (2013). Poradnik. Lokalna Organizacja Turystyczna. Szczecin: Forum Turystyki Regionów.
18.Ministerstwo Sprawiedliwości (2017). Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Krajowy Rejestr Karny. Pobrano z: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t (20.12.2017).
19.Olearnik, J. (2009). Przedsiębiorcze zachowania uczelni - wzorzec i rzeczywistość (wyniki badań). W: M. Pluta- -Olearnik (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem (s. 49-87). Wrocław: Wyższa Szkoła Han¬dlowa we Wrocławiu.
20.Panasiuk, A. (2008). Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 25-33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Ustawa (1999). Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. DzU 1999, nr 62, poz. 689 z późn. zm.
22.Wąsowicz-Zaborek, E. (2009). Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
23.Wysokiński, J. (2007). Deklarowane a realizowane zadania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT, 1, 70-85.