Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych

Autorzy: Anna Kałwa-Rojczyk
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: turkusowe organizacje kompetencje zaangażowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (45-54)
Klasyfikacja JEL: M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania na temat funkcjonowania turkusowych organizacji jako czynnika determinującego kompetencje pracownicze, scharakteryzowano turkusowe organizacje, przybliżono pojęcie kompetencji ich pracowników, a także wskazano na przewagę kompetencji pracowniczych w organizacjach turkusowych w stosunku do tych zarządzanych w sposób tradycyjny. Dokonane zestawienie pozwoliło sformułować obszary kompetencji, w jakich funkcjonowanie organizacji turkusowych jest skuteczniejsze od tych zarządzanych w sposób hierarchiczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, J., Valden, R. (2010). Flexible Proffesional in the Konwledge Society. Research Centre for Education and the Labour Market. Maastricht University: Springer.
2.Blikle, A. (2014). Kompendium turkusowej samoorganizacji. Pobrane z: www.możnainaczej.com.pl (15.02.2018).
3.Błaszczyk, W. (red) (2005). Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Cooper, C.L., Cartwright, S. (1994). Healthy Mind: Healthy Organization – A Proactive Approach to Occupational Stress. Human Relations, 4, (47), 455–471.
5.Graves, C.W. (1970). Levels of Existence: an Open System Theory of Values. Journal of Humanistic Psychology, 10, 131–155.
6.Graves, C.W. (2005). The never ending Quest. Santa Barbara: ECLET.
7.Jeznach, A. (2017). Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik budowy turkusowej firmy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
8.Juchnowicz, M. (2016). Zaangażowanie pracowników. Sposoby i oceny motywowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Laloux, F. (2014). Pracować inaczej. Warszawa: Studio EMKA.
10.Mikuła, B. (2005). Zdrowa organizacja. Problemy Jakości, 4, 22–24.
11.Moczydłowska, J.M., Kowalewski, K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin.
12.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
13.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
14.Sedlak & Sedlak (2013). Ile czasu marnujemy w pracy? Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly (15.02.2018).
15.Sedlak & Sedlak (2015). Na jakie kwalifikacje i kompetencje występuje największe zapotrzebowanie? Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly (15.02.2018).
16.Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Śliboda, M. (2017a). Jak zbudować i utrzymać zaangażowanie emocjonalne pracowników. Master Class HR. Pobrane z: Youtube.com/watch?v=ODOMKldXnjQ (15.02.2018).
18.Śliboda, M. (2017b). Szanse i zagrożenia w partycypacyjnym stylu zarządzania. Pobrane z: Youtube.com/watch?v=3a5q0NpfQXg (15.02.2018).
19.Wziątek-Staśko, A. (2016). Motywowanie w erze WEB 2.0+. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.