Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Globalizacja a suwerenność państwa

Autorzy: Alicja Domaradzka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: suwerenność korporacje transnarodowe organizacje międzynarodowe integracja regionalna
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (9-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obserwując współczesną sytuację gospodarczą, można stwierdzić, że większość państw boryka się z wieloma problemami wynikającymi z konieczności dostosowania swojej aktywności do wyzwań globalizacji. W kontekście tym szczególnego znaczenia nabiera kwestia wpływu procesów globalnych na funkcjonowanie państw, a zwłaszcza sprawa ich suwerenności. Silne oddziaływanie korporacji transnarodowych, wpływ międzynarodowych organizacji gospodarczych czy konieczność przyjmowania kryteriów konwergencji to czynniki, które niewątpliwie wpłynęły na zmianę roli państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cała, E., Wacinkiewicz, D. (2005). Przyczynek do rozważań na temat europejskich relacji prawnych w kontekście współczesnego rozumienia suwerenności. W: I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów (s. 323–343). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
2.Gawłowicz, I. (2005). Nowe wykorzystywanie suwerenności jako signum temporis. W: I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów (s. 26–42). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
3.Gilarek, K. (2002). Państwo narodowe a globalizacja dynamika powstania nowego ładu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
4.Kienzler, I. (2003). Leksykon Unii Europejskiej. Warszawa: Świat Książki.
5.Klimiuk, Z. (2002). Globalizacja systemów bankowych. W: B. Liberska (red.), Globalizacja – mechanizmy i wyzwania (s. 206–235). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Kołodko, G.W. (2002). Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych. Pobrano z: http://www.tiger.edu.pl/kolodko/kolodko/referaty/pl/kolodko_Pol.pdf.
7.Kołodko, G.W. (2007). Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego. Pobrano z: http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/Polska_z_globalizacja-_w_tle.pdf.
8.Krzysztofek, K. (2002). Kulturowa ścieżka globalizacji. W: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji (117–136). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
9.Kuźniar, R. (2002). Globalizacja i polityka zagraniczna. W: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji (s. 69–84). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
10.Kwiecień, R. (2004). Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
11.Liberska, B. (2002). Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. W: B. Liberska (red.), Globalizacja – mechanizmy i wyzwania (s. 17–37). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Maroszek, W. (2016). 10 najciekawszych nowych miliarderów 2016. Pobrano z: http://www.orbes.pl/10-najciekawszych-nowych-miliarderow-2016,artykuly,204007,1,1.html.
13.Monarcha-Matlak, A. (2005). Kilka uwag o suwerenności. W: I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów (17–25). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
14.Moraczewska, A. (2002). Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji. W: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji (s. 85–104). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
15.Nizioł, K. (2005). Suwerenność polityki gospodarczej państwa w erze globalizacji. W: I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów (s. 125–137). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
16.Penc, I. (2003). Zarządzanie w warunkach globalizacji. Warszawa: Difin.
17.Rokicki, J. (2004). Wstęp. W: J. Rokicki, M. Banaś (red.), Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji (s. 7–12). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
18.Rutkowska, I. (2005). Problem suwerenności gospodarczej w warunkach globalizacji współczesnego
19.świata. W: I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów (s. 57–85). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
20.Szymański, W. (2001). Globalizacja wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.
21.Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.