Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Małgorzata Zakrzewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe kapitał społeczny kobiece organizacje pozarządowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (45-56)
Klasyfikacja JEL: L31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze przedmiotu coraz częściej podkreślana jest rola organizacji pozarządowych (NGOs) w budowaniu kapitału społecznego. Dokonuje się w niej również rozróżnienia pomiędzy różnymi formami kapitału społecznego tworzonego przez NGOs, w zależności od tego, czy tworzone sieci są gęste i w ramach jednorodnych grup (wiążący kapitał społeczny), czy też mniej gęste i między grupami heterogenicznymi (pomostowy kapitał społeczny). Badania wykazały, że organizacje społeczne spełniają różne funkcje w różnych społeczeństwach – od kontradyktoryjności i rzecznictwa do uzupełniania tego, czego inne sektory nie są w stanie zapewnić. Zmienia się jednak charakter działalności ich członków od bardziej kolektywnego do bardziej indywidualistycznego. Zróżnicowane są również w zależności od tego, w jakim systemie funkcjonują oraz od indywidualnych cech członków, to jest płci oraz pochodzenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cohen, S.S., Fields, G. (2000). Social Capital and Capital Gains in Silicon Valley. W: E.L. Leeser (red.), Knowledge and Social Capital (s. 179–200). Woburn MA: Butterworth- Heinemann.
2.Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.
3.Dawson, L.M. (1997). Ethical Differences between Men and Women in the Sales Profession. Journal of Business Ethics, 16 (11), 1143–1152.
4.Duchesne, D. (1989). Giving Freely: Volunteers in Canada. Statistics Canada Labour Analytic Report, Cat: 71-535 No. 4. Ottawa: Ministry of Supply and Services.
5.Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
6.Florida, R., Cushing, R., Gates, G. (2002). When Social Capital Stifles Innovation. Harvard Business Review, 80, 20.
7.Fukuyama, F. (1995). Social Capital and the Global Economy. Foreign Affairs, 74 (5), 89–98.
8.Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, 1360–1380.
9.Greeley, A. (1997). Coleman Revisited. American Behavioral Scientist, 40 (5), 587–594.
10.Hall, M., Banting, K.G. (2000). The Nonprofit Sector in Canada. W: K.G. Banting (red.), The Nonprofit Sector in Canada: Roles and Relationships (s. 1–28). Kingston: School of Policy Studies, Montreal: Queen’s University.
11.Helegsen, S. (1990). The Female Advantage: Women’s Ways of Leadership. New York: Doubleday.
12.Halpern, J.J., Parks, J.M. (1996). Vive la Difference: Differences between Males and Females in Process and Outcomes in Low-Conflict Negotiation. International Journal of Conflict Management, 7 (1), 45–60.
13.Hustinx, L., Lammertyn, F. (2003). Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective. Voluntas, 14 (2), 167–187.
14.Knack, S., Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The Quarterly Journal of Economics, 112 (4), 1251–1288.
15.Kramer, R. (2000). A Third Sector in the Third Millennium? Voluntas, 11 (1), 1–23.
16.Leonard, R., Onyx, J. (2003). Networking Through Loose and Strong Ties: An Australian Qualitative Study. Voluntas, 14 (2), 189–203.
17.Meinhard, A.G., Foster, M.K. (2003). Differences in Response of Women’s Voluntary Organizations to Shifts in Canadian Public Policy. Nonprofit and Voluntary SectorQuarterly, 32 (3), 366–396.
18.Newton, K. (1997). Social Capital and Democracy. American Behavioral Scientist, 40 (5), 575–586.
19.Olson, M. (1986). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. New Haven: Yale University Press.
20.Onyx, J., Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of Applied Behavioral Science, 36 (1), 23–42.
21.Portes, A., Landolt, P. (1996). The Downside of Social Capital. The American Prospect. Pobrano z: www.prospect.org/print-friendly/print/V726/26-cnt-2.html/ (25.01.2016).
22.Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Application in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1–24.
23.Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.
24.Putnam, R.D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6, 65–78.
25.Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone. New York: Simon & Shuster.
26.Rosener, J.B. (1990). Ways Women Lead. Harvard Business Review, 68 (6), 109–125.
27.Rosener, J.B. (1995). American’s Competitive Secret: Utilizing Women as a Management Strategy. Oxford, UK: Oxford University Press.
28.Salamon, L.M. (1999). Partners in Public Service: Government and Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
29.Salamon, L.M., Anheier, H.K (1998). Social Origins of Civil Society: Explaining Nonprofit Sector Cross-Nationally. Voluntas, 9 (3), 213–248.
30.Van Til, J. (1988). Mapping the Third Sector: Voluntarism in a Changing Social Economy. New York: Foundation Centre.
31.Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, 27, 151–208.
32.Wuthnow, R. (2002). Religious Involvement and Status Bridging Social Capital. Journal for the Scientific Study of Religion, 41 (4), 669–684.
33.Woolcock, M., Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development and Theory Research and Policy. The World Bank Observer, 15 (2), 225–249.
34.Young, D. (2000). Alternative Models of Government-Nonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29 (1), 149–172.