Search

Result: Found records: 47.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. DOMÄNENMATRIX UM DAS BEDEUTUNGSSPEKTRUM DES AUSDRUCKS ‘GLÜCK‘ ANHAND WISSENSCHAFTLICHER UND ALLTÄGLICHER KONZEPTUALISIERUNGEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
4. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
5. Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
6. The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
7. EINE PROZESSUALE ANALYSE VON ELEMENTEN DER BASISDOMÄNEN IM VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
8. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
9. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
10. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
11. Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
12. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
13. Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
14. Natur-Objekte WALD/ЛЕС und ihre Konzeptualisierung im Deutschen und Russischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
15. Zaimek odzyskany
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
16. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
17. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
18. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
19. Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
20. Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
21. Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
22. Kształtowanie pojęć w kontekście itinerarium wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Go to
23. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
24. Sposoby opracowania akuminu. Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny „De Iuda proditore”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
25. Konzeptuelle Metaphern in den Texten ausgewählter Lieder aus den deutschen, polnischen und russischen musikalischen Charts 2015
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
26. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
27. Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
28. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
29. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
30. Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
31. Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
32. Экспериментальное исследование содержания концептов “dance” и «танец» в английском и русском языках
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
33. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
34. WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
35. ‚Depression‘ im Lichte der konzeptuellen Metaphern im Deutschen. Eine Untersuchung am Beispiel verbaler Kollokationen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
36. The circular economy in the face of modern world challenges
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
37. The concepts of business management in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
38. Development of IT services in urban space – Smart City Logistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
39. Fragile, Robust and Antifragile Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
40. Bóg i uniwersalia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Go to
41. Appelé à prendre la parole: The Parisian Romanticism of Adam Mickiewicz and George Sand
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Go to
42. Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
43. Conception, Connotation, and Essential Predication: Peter Auriol’s Conceptualism to the Test in II Sententiarum, d. 9, q. 2, art. 1
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Go to
44. Wspólny schemat jako motywacja polskich odpowiedników angielskiego przyimka for
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
45. The anthropocentrism of the process of literary communcation as discursive activity
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
46. Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
47. Dozwolony zakres interpretacji prawa – rozważania na kanwie charakteru postępowania w sprawach o odmowę dokonania czynności notarialnej – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 roku (SK 34/12)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
Page