Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(VARIANTING OF THE CONCEPT OF METROPOLITAN RAILWAY SYSTEM IN GÓRNOŚLĄSKO- -ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLISUNDER CONDITIONS OF BUILDING IT USING METHODS OF SYSTEMS ENGINEERING)

Authors: Grzegorz Karoń
Politechnika Śląska

Ryszard Janecki
Politechnika Śląska

Stanisław Krawiec
Politechnika Śląska

Marcin Jacek Kłos
Politechnika Śląska
Keywords: concepts of metropolitan railway system systems engineering varianting
Year of publication:2019
Page range:10 (43-52)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the topic of varianting solutions of the concept of metropolitan railway system in the Górnośląsko-ZagłębiowskaMetropolis. Principles of systems engineering have been used in that project, therefore fundamentals of using systems engineering in transportation have been presented. Cases of varianting being allocated in the process of building the concept of MRS (metropolitan railway system) have been presented. A method of varianting at particular stages of building projects of high level and detailed project has been presented as an example of area of varianting. The results of the project are variants of the concept of metropolitan railway system in the area of analysis, for which project of high level and detailed project should be prepared. Concepts which require other project tasks have been also indicated. Varianting of the concept of metropolitan railway system creates conditions for using (in stages) of modern solutions and better exploitation of already existing resources. Results create a possibility of building a modern system of transportation in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, adapted to current and future needs.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buczacki, A. (2015). Określenie wymagań – kluczowym elementem inżynierii systemów. W: R. Knosala (red.), Innowacje
2.w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2 (s. 655–665). Warszawa: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
3.Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Żochowska, R. (2018). Raport z opracowania tematu „Metodologia tworzenia Koncepcji
4.Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów”. Katowice: Biuro Usług Inżynierskich „CONCEPT”.
5.Nicholas, J.M., Steyn, H. (2012). Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii nowoczesnych technologiach.
6.Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
7.Systems Engineering for Intelligent Transportation Systems: an Introduction for Transportation Professionals (2007). Pobrane
8.z: https://ops.fhwa.dot.gov/publications/seitsguide/seguide.pdf.
9.Tabaszewski, M. (2018). Teoria i inżynieria systemów. Pobrane z: http://inm.am.szczecin.pl/download/category/41-eksploatacja-
10.techniczna-srodkow-transportu?download=99:teoria-systemow.
11.Żochowska, R., Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Kłos, M., Soczówka, P. (2018). Koncepcja Kolei Metropolitalnej. Praca
12.naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.