Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 35.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
2. Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
3. Prospects for transport and logistics in the European Union
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
4. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Przejdź
5. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
6. ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
7. Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
8. Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
9. Proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
10. Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
11. Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
12. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
13. Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
14. Współczesna mobilność – preferencje pasażerów portu lotniczego w Gdańsku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
15. PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU EKOSYSTEMÓW MOBILNOŚCI W OPARCIU O INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
16. PROBLEMATYKA PRAWNA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
17. Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
18. Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
19. Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Przejdź
20. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
21. COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT LEVEL IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
22. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH W LATACH 2020–2030
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
23. PUBLIC TRANSPORTATION AND ELECTROMOBILITY IN POLISH AND COMMUNITY LAWS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
24. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
25. ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
26. ZNACZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ IDEI TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
27. Examples of development of electromobility in public transport in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
28. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
29. Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Przejdź
30. The Effect of Corrective Exercises on the Range of Motion of the Hip Joints and the Result Obtained in the Deep Squat of FMS Test
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
31. The Low-Carbon Transport Fund as a Source of Financing the Electromobility Development in Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
32. Improving public transport service quality through Sustainable Urban Mobility Planning
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
33. Economic conditions of the development of electromobility in Poland at the background of selected countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
34. Public bicycle system – analysis of selected practices on the example of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
35. Morphological characteristics, assessment of hypermobility and pain threshold of rugby players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
Strona