Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2018.4-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 24, No. 4/2018
Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.

Autorzy: Dorota Cichoń ORCID
Faculty of Natural Sciences and Technology, Karkonosze College in Jelenia Góra, Poland

Zofia Ignasiak ORCID
Faculty of Physical Education, University School of Physical Education in Wroclaw, Poland

Iwona Demczyszak ORCID
Department and Division of Medical Rehabilitation, Medical University in Wroclaw, Poland

Małgorzata Fortuna ORCID
Faculty of Natural Sciences and Technology, Karkonosze College in Jelenia Góra, Poland

Tomasz Ignasiak
Faculty of Natural Sciences and Technology, Karkonosze College in Jelenia Góra, Poland

Małgorzata Milko
Faculty of Natural Sciences and Technology, Karkonosze College in Jelenia Góra, Poland
Słowa kluczowe: Seniors functional physical fitness physiotherapy treatments range of joint mobility.
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

An important aspect of a senior's life is to be able to function independently in his or her own and family surroundings as long as possible, actively participate in social life without economic barriers. Numerous studies show that the quality of life and the biological condition of the elderly alongside nutrition are clearly dominant and have a positive effect on their functional physical fitness. In order to promote physical activity and physiological prevention among the elderly, a physiotherapeutic program was organized under the "Summer Sanatorium of Prevention of the spine pain syndrome", which was attended regularly by a group of senior citizens from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra. The aim of the study was to compare the level of functional physical activity before and after treatment among the participants. The study was conducted among 20 women aged 60-75 years, before and after 6 weeks of treatment, which included: gymnastics for prevention of back pain syndromes, relaxation training, full spine massage, TENS electrotherapy and ultrasound in the lumbar and cervical spine. Research included; assessment of functional physical fitness by the Functional Senior Fitness Tests: „stretching behind" and "slope forward", ranges of motion within the selected joints of the spine, upper and lower limbs. The selected form of physiotherapeutic treatment improves the results obtained after test with the Functional Senior Fitness Test and influences the range of motion in the selected joints, which demonstrates that physical fitness is improved. Physical activity in the form of general-purpose gymnastics favors higher levels of functional fitness of elderly women, physical therapy and massage improves mood and makes older people more willing to participate in physio preventing programs. The conducted research proves that the developed program was optimal and showed a positive effect on the daily functional fitness of the examined persons.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamo, D.E., Susan, A.T., Goldberg, A. (2015). Age and Task Differences in Functional Fitness in Older Woman: Comparisons with Senior Fitness Test Normative and Criterion-reference Data. Journal of Ageing and Physical Acttivity, 23, 47-54.
2.Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficzne starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski Polsenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (11-23). Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne.
3.Duda, B. (2008). Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat. Medycyna Sportowa, (6), 24, 379-384.
4.Giannakouris, K. (2008). Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies. Eurostat. European Commission, http://ec.europa.eu/eurostat.
5.Hawrylak, A., Skolimowska, B., Barczyk, K., Boerner, E., Hawrylak, A., Kurczyk, M., Ratajczak, B. (2010). Ocena wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 1 (16), 25-27.
6.Ignasiak, T., Ziółkowska-Łajp, E. (2012). Ocena kierunku zmian zakresu ruchomości stawów w wyniku leczenia sanatoryjnego u kobiet wiejskich z dolegliwościami bólowymi narządu ruchu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18 (2), 85-91.
7.Ignasiak, Z., Nowak, A., Domaradzki, J., Falkenberg, J. (2013). Wpływ 8-tygodniowego treningu Nordic Walking na wybrane parametry somatyczne i zmiany zakresów ruchów w stawach starszych kobiet. Antropomotoryka, 23 (62), 39-46.
8.Ignasiak, Z., Sławińska, T., Skrzek, A., Rożek, K., Kozieł, S., Posłuszny, P., Malina, R.M. (2017). Functional capacities of Polish adults of 60 – 87 years and risk of losing functional independence. Annals of Human Biology, 44 (6), 502-509.
9.Kostka, T., Kostka, J. (2011). Trening zdrowotny osób starszych. W: K. Wieczorkowska-Tobis, T.Kostka, A.M. Borowicz, Fizjoterapia w geriatrii (31-44). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
10.Kozdroń, E. (2014). Aktywność rekreacyjna w procesie pomyślnego starzenia się. Zeszyty Naukowe WSKFiT, 9, 75-84.
11.Kubica, J.L. (2015). Assessment of correlation of risk of falls and physical fitness and occurrence of falls among private nursing home residents. Hygeia Public Health, 50 (1), 177-182.
12.Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Polsenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne.
13.Nowocień, J. (2012). Wokół problematyki pozytywnego starzenia się człowieka. W: J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku (108-126). AWF: Warszawa.
14.Osiński, W. (2013). Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym (14-15). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
15.Ossowski, Z., Wawryniku, M., Česnaitiene, V.J. (2015). Influence of nordic walking training on static and dynamic body balance among the elderly. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7 (1), 72-80.
16.Park, S.H. (2017). Tools for Assessing Fall Risk in the Elderly: A Systematic Review and Meta-Analysis. Aging Clinical and Experimental Research, 1-16.
17.Rikli, R., Jones, C.J. (2001). Senior Fitness Test Manual. Human Kinetics, Champaign.
18.Roberts, C.E., Phillips, L.H., Cooper, C.L., Gray, S., Allan, J.L. (2017). Effect of Different Types of Physical Activity on Activities of Daily Living in Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Aging and Physical Activity, 25 (4), 653-670.
19.Skalska, A. (2012). Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Kraków 1/2011, 50-59.
20.Skolimowski, T. (red.). (2009). Badanie czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii. Wrocław: Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego.
21.Skrzek, A., Ignasiak, Z., Sławińska, T., Domaradzki, J., Fugiel, J., Sebastjan, A., Rożek, K. (2015). Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland. Journal of Clinical Interventions in Aging, 10, 781-793.
22.Sygit, K. (2015). Fundamental significance of physical activity for seniors’ health. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 4, 53–59.
23.Sygit, K., Sygit, M., Pietrzak, M. (2016). Physical activity as prevention of chronic illnesses in seniors. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 14 (2), 79-86.
24.Szewczyk, J. (2016). Ocena i porównanie skuteczności zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w warunkach sanatoryjnych i ambulatoryjnych w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Doniesienia wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Medsportpress, 18 (4), 349-357.
25.Wesołowska, J. (2016). Nowe możliwości aktywności ruchowej dla seniorów-parki rehabilitacyjne. Rehabilitacja w Praktyce, 3, 6-11.
26.Wieczorkowska-Tobis, K., Kostka, T., Borowicz, A.M. (2011). Fizjoterapia w geriatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
27.Wizner, B., Skalska, A., Klich-Rączka, A., Piotrowicz, K., Grodzicki, T. (2012). Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski Polsenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (81-94). Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne.