European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Examples of development of electromobility in public transport in Poland

Autorzy: Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: electromobility public transport transport development
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (197-203)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The development of electromobility is one of the dominant trends in modern transport. The usage of electric vehicles can be noticed both in the case of passenger cars as well as public transport. The article presents the basic legal acts regarding this issue and strategies that assume the development of the use of electric vehicles in public transport in Poland. Also selected Polish cities have been analysed, in which the concept of replacing the rolling stock with a modern and ecological ones, which can include electric buses, is implemented.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EVUE. Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie (2018). URBACT. Retrieved from: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5250,Elektryczne-Pojazdy-w-Miejskiej-Europie-EVUE-Raport-Koncowy-z-realizacji-projekt.html.
2.http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility/ (21.03.2018).
3.Jaworzno będzie mieć nowe autobusy elektryczne (2016). Retrieved from: www.pkm.jaworzno.pl/www/2016/10/umowa-na-dostawe-nowych-autobusow-podpisana.
4.Jaworzno w Programie Rozwoju Elektromobilności (2017). Retrieved from: www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jaworzno-wprogramie-rozwoju-elektromobilnosci-54394.html.
5.Kozłowski, K. (2013). Elektryczny autobus: droższa cena, tańsza eksploatacja. Retrieved from: www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/elektryczny-autobus-drozsza-cena-tansza-eksploatacja.
6.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2018). Retrieved from: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf.
7.Krupa, K., Kamiński, J. (2017). Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce. Rynek Energii, 6, 8–13.
8.MPK w Krakowie z umową na 20 elektrycznych Solarisów (2016). Retrieved from: www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpk-wkrakowie-kupuje-20-elektrycznych--solarisow-53225.html.
9.Najnowocześniejszy autobus elektryczny trafi do Warszawy! (2017). Retrieved from: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/najnowoczesniejszy-autobus-elektryczny-trafi-do-warszawy,3984558,art,t,id,tm.html.
10.Notatka informacyjna dla Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP dot. Możliwości rozwoju produkcji autobusów elektrycznych w Polsce. (2016). Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. Retrieved from: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/
11.userfiles/_public/k9/komisje/2016/kgni/materialy/048/2016-09-30_notatka_informacyjna_dla_kgni.pdf.
12.Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017).Retrieved from:https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-strategii.
13.Program E-bus: Polski Autobus Elektryczny (2017). Retrieved from: https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnegorozwoju/kluczowe-projekty/program-e-bus-polski-autobus-elektryczny.
14.Stawski, P., Ziaja, E. (2016). Hybrydowe układy zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Energetyka, 12, 757–760.
15.Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
16.Urbanowicz, W. (2016). Plan Morawieckiego: Mniej aut, elektromobilność i lepszy transport w miastach Retrieved from: /www.transportpubliczny.pl/wiadomosci/plan-morawieckiego-elektromobilnosc-lepszy-transport-i-mniej-aut-w-miastach-52649.html.
17.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
18.Warszawa: Podpisano umowę na dostawę 10 autobusów elektrycznych (2016). Retrieved from: www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/warszawa-podpisano-umowe-na-dostawe-10-autobusow-elektrycznych,86839.html.
19.Witek, A. (2014). Pierwsze elektryczne autobusy w Warszawie pojawią się za pół roku. Retrieved from: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/pierwsze-elektryczne-autobusy-w-warszawie-pojawia-sie-za,2155781,art,t,id,tm.html.
20.ZeEUS eBus Report. An overview of electric buses in Europe. (2018). Retrieved from: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf.
21.Zespół Doradców Gospodarczych ZDG TOR (2017). Elektromobilność w Polsce. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia. Warszawa. Retrieved from: https://media.efl.pl/reports/18406.