Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation
(Mobilność wiedzy i jej za właszczanie w kontekście współtworzenia wartości)

Autorzy: Włodzimierz Rudny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe: mobilność wiedzy ochrona zasobów wiedzy współtworzenie wiedzy
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (135-143)
Klasyfikacja JEL: M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiedza jest jednym z kluczowych zasobów niezbędnych do rozwoju biznesu. Istotne dla przedsiębiorstwa zasoby mogą znajdować się poza tradycyjnie rozumianymi jego granicami, w sieci współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Z perspektywy pozyskiwania wiedzy, sieci można podzielić na dwie kategorie - oparte na relacjach rynkowych oraz umiejsco­wione lokalnie. Uczenie się w sieciach stwarza przesłanki do budowy przewagi konkurencyjnej. Trzy najważniejsza zagadnienia w procesie uczenia się to: pozyskiwanie wiedzy, kreowanie wiedzy i zawłaszczanie wiedzy. Nowe modele zarządzania widoczne są także w różnego rodzaju przemyśle kreatywnym. Można wyodrębnić trzy modele wdrażane przez duże wytwórnie mu­zyczne: rozszerzanie sieci wartości, tworzenie wiązek propozycji wartości, uwiarygodnianie nowych zasobów i kompetencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chauvet, V., Chollet, B., Soda, G., Huault, I. (2011). The Contribution of Network Research to Managerial Culture and Practice. European Management Journal, 29, 321-334.
2.Chiaroni, D., Chiesa, V., Frattini, F. (2011). The Open Innovation Journey: How Firms Dynami¬cally Implement the Emerging Innovation Management Paradigm. Technovation, 31, 34- 43.
3.Dhanarąj, C., Parkhe, A. (2006). Orchestrating Innovation Networks. Academy of Management Review, 31, 659-669.
4.Dominici, G., Levanti, G. (2011). The Complex System Theory for the Analysis of Inter-Firm Networks: Literature Overview and Theoretic Framework. International Business Re¬search, 4, 31-37.
5.Frenken, K. (2006). Technological Innovation and Complexity Theory. Economics of Innovation and New Technology, 15, 137-55.
6.Gronum, S., Verreynne, M.L., Kastelle, T. (2012). The Role of Networks in Small and Medium¬Sized Enterprise Innovation and Firm Performance. Journal of Small Business Manage¬ment, 50, 257-282.
7.Gulati, R. (1995). Does Familiarity Breed Trust? the Implications of Repeated Ties for Contractu¬al Choice in Alliances. Academy of Management Journal, 38, 85-112.
8.Han, M., McKelvey, B. (2008). Toward a Social Capital Theory of Technology-Based New Ven¬tures as Complex Adaptive Systems. International Journal of Accounting & Information Management, I6, 36-61.
9.Huggins, R., Thompson, P. (2015). Entrepreneurship, Innovation and Regional Growth:
10.A Network Theory. Small Business Economics, 45, 103-128.
11.Laursen, K., Salter A (2006). Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among U.K. Manufacturing Firms. Strategic Management Journal, 27, 131-150.
12.Leven, P., Holmstrom, J., Mathiassen, L. (2014). Managing Research and Innovation Networks: Evi-dence from a Govermnent Sponsored Cross-Industry Program. Research Policy, 43, 156-168.
13.Malhotra, A, Gosain, S., El Sawy, O. (2005). Absorptive capacity configurations in supply chains:
14.Gearing for partner-enabled market knowledge creation. MIS Quarterly, 29 (1 ), 145-187.
15.Moyon, E., Lecocq (2015). Rethinking business models in creative industries. International Stud¬ies of Management and Organization, 4, 83-1O1.
16.Pisano, G. (2006). Profiting From Innovation and the Intellectual Property Revolution. Research Policy, 35, 1122-1130.
17.Sawhney, M., Verona, G., Prandelli, E. (2005). Collaborating to create: the internet as a platform for customer engagement in product innovation. Journal of Interactive Marketing, 19 ( 4 ), 4-17.