Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Zapewnienie mobilności miejskiej dla seniorów – analiza PZMM polskich miast)

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność miejska mobilność seniorów starzenie się społeczeństwa ZPMM
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (71-81)
Klasyfikacja JEL: D10 J11 O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce wymaga podejmowania działań mających na celu zapewnienie wielu postulatów związanych z zapewnieniem seniorom włączenia społecznego i różnych wymagań związanych m.in. z mobilnością na obszarach miejskich. Koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej zakłada modelowanie miejskiego systemu transportowego zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest zbadanie, w jak dużym stopniu Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wybranych polskich miast uwzględniają potrzeby seniorów pod względem zapewnienia mobilności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berg, P., Arentze, T., Timmermans, H. (2011). Estimating social travel demand of senior citizens in the Netherlands. Journal of Transport Geography, 19, 323–331. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2010.03.018.
2.Berg, P., Kemperman, A., Kleijn, B., Borgers, A. (2016). Ageing and loneliness: The role of mobility and the built environment. Travel Behaviour and Society, 5, 48–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2015.03.001.
3.Buffel, T., Phillipson, Ch. (2016). Can global cities be ‘age-friendly cities’? Urban development and ageing populations. Cities, 55, 94–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2016.03.016.
4.Chaudhury, H., Mahmood, A., Michael, Y., Campo, M., Hay, K. (2012). The influence of neighborhood residential density, physical and social environments on older adults' physical activity: An exploratory study in two metropolitan areas. Journal of Aging Studies, 26, 35–43. DOI: 10.1016/j.jaging.2011.07.001.
5.Figueroa, M., Sick Nielsen, T., Siren, A. (2014). Comparing urban form correlations of the travel patterns of older and younger adults. Transport Policy, 35, 10–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.05.007.
6.GUS (2015). Miasta największe pod względem liczby ludności ‒ stan na dzień 31.12.2015 r. Retrieved from: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/ (6.07.2018).
7.Hahn, J.-S., Kimb, H.-Ch., Kimc, J.-K., Ulfarsson, G. (2016). Trip making of older adults in Seoul: Differences in effects of personal and household characteristics by age group and trip purpose. Journal of Transport Geography, 57, 55–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.09.010.
8.Hebel, K., Wyszomirski, O. (2014). Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach. TTS Technika Transportu Szynowego, 21 (11‒12), 47‒52.
9.Hjorthol, R., Levin, L., Sirén, A. (2010). Mobility in different generations of older persons. The development of daily travel in different cohorts in Denmark, Norway and Sweden. Journal of Transport Geography, 18, 624–633. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2010.03.011.
10.Horner, M., Duncan, M., Wooda, B., Valdez-Torres, Y., Stansbury, Ch. (2015). Do aging populations have differential accessibility to activities? Analyzing the spatial structure of social, professional, and business opportunities. Travel Behaviour and Society, 2, 182–191. http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2015.03.002.
11.Hubers, Ch., Lyons, G. (2013). New technologies for the old: Potential implications of living in later life for travel demand. Transport Policy, 30, 220–228. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.08.005.
12.Johnson, R., Shaw, J., Berding, J., Gather, M., Rebstock, M. (2017). European national government approaches to older people's transport system needs. Transport Policy, 59, 17–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.06.005.
13.Kusek, W. et al. (2016). Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016‒2023. Retrieved from: www.zit.metropoliapoznan.pl/media/PZMM/Plan_Zrownowazonej_Mobilnosci_Miejskiej.pdf (8.07.2018).
14.Moniruzzaman, M., Páez, A., Nurul Habib, K., Morency, C. (2013). Mode use and trip length of seniors in Montreal. Journal of Transport Geography, 30, 89–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.03.007.
15.Olawole, M.O., Aloba, O. (2014). Mobility characteristics of the elderly and their associated level of satisfaction with transport services in Osogbo, Southwestern Nigeria. Transport Policy, 35, 105–116. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.05.018.
16.Orcholska, K. (ed.). (2018). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska. Retrieved from: www.gzdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76053.asp?soid=7E14B3C302C84568A60E22D2606ABA53 (8.07.2018).
17.Ottoni, C., Sims-Gould, J., Winters, M., Heijnen, M., McKay, H. (2016). “Benches become like porches”: Built and social environment influences on older adults’ experiences of mobility and well-being. Social Science & Medicine, 169, 33‒41. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.08.044.
18.Pettersson, P., Schmöcker, J.-D. (2010). Active ageing in developing countries? – trip generation and tour complexity of older people in Metro Manila. Journal of Transport Geography, 18, 613–623. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2010.03.015.
19.Rada Miasta Kraków (2016). Polityka Transportowa dla Miasta Kraków na lata 2016‒2025. Retrieved from: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19585 (7.07.2018).
20.Rahman, M., Strawderman, L., Adams-Price, C., Turner, J. (2016). Transportation alternative preferences of the aging population. Travel Behaviour and Society, 4, 22–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2015.12.003.
21.Shoval, N., Auslander, G., Cohen-Shalom, K., Isaacson, M., Landau, R., Heinik, J. (2010). What can we learn about the mobility of the elderly in the GPS era? Journal of Transport Geography, 18, 603–612. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2010.03.012.
22.Star ITS (2016). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy. Retrieved from: https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1153842/uchwala-nr-510-xxxvi-2017 (13.07.2018).
23.Su, F., Bell, G.H. (2009). Transport for older people: Characteristics and solutions. Research in Transportation Economics, 25, 46–55. DOI:10.1016/j.retrec.2009.08.006.
24.Su, F., Bell, M. (2012). Travel differences by gender for older people in London. Research in Transportation Economics, 34, 35‒38. DOI:10.1016/j.retrec.2011.12.011.
25.Szeto, W.Y., Yang, L., Wong, R.C.P., Li, Y.C., Wong, S.C. (2017). Spatio-temporal travel characteristics of the elderly in an ageing society. Travel Behaviour and Society, 9, 10–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2017.07.005.
26.Tomanek, R., Jancecki, R., Karoń, G., Krawczyk, G., Kosobucki, Ł. (2016). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Katowice: Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
27.TRAKO (2016). Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016‒2023. Retrieved from: www.som.szczecin.pl/chapter_104023.asp?soid=744B5398D44E4F3D902F9127506D03BA (11.07.2018).
28.TransEko (2017). Plan Mobilności dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Retrieved from: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/plan_mobilnosci_lof.pdf (11.07.2018).
29.Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16.12.2010 roku, Dz.U. z 2011, nr 5, poz. 13.
30.Wolański, M., Jakubowski, B., Kozłowska, P., Mrozowski, W., Pieróg, M. (2016). Plan Zrównoważonej Mobilności dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Retrieved from: http://omw.um.warszawa.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-dla-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego/ (10.07.2018).
31.Wołek, M. (2015). Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i w Europie. Technika Transportu Szynowego, 10 (259), 20‒24.
32.Wołek, M. (ed.). (2016). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. Retrieved from: https://mobilnagdynia.pl/sump/393-plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-gdyni-2 (12.07.2018).
33.Wong, R.C.P., Szeto, W.Y., Yang, L., Li, Y.C., Wong, S.C. (2018). Public transport policy measures for improving elderly mobility. Transport Policy, 63, 73–79. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.12.015.
34.Żakowska, M. (ed.)(2014). Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik. Retrieved from: http://publica.pl/produkt/miasta-przyjazne-starzeniu-przewodnik-2 (6.07.2018).