Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch

Autorzy: Michał Kuzia
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: plan mobilności generator ruchu proces wdrażania
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (71-78)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W odpowiedzi na rosnące problemy transportowe oraz pogorszenie jakości życia polskie miasta zaczęły rozwijać inicjatywy na rzecz zr.wnoważonego rozwoju transportu. Wiele z tych działań odnosi się do europejskich projekt.w, między innymi CIVITAS Initiative, SUMP czy FLOW. Uzupełnieniem wymienionych projekt.w w skali lokalnej są plany mobilności wdrażane dla obiekt.w generujących duży ruchu, takich jak: centra biznesowe i handlowe, szpitale, uczelnie, szkoły, urzędy itp. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie planu mobilności jako narzędzia r.wnoważenia rozwoju transportu na obszarach zurbanizowanych, a także pokazanie procesu wdrażania tego planu dla instytucji i przedsiębiorstw. Dobrze przygotowany plan mobilności przynosi korzyści środowisku, pracownikom, klientom oraz zapewnia oszczędności finansowe w dłuższej perspektywie czasu. Pomimo kilkunastoletniego funkcjonowania plan.w mobilności w krajach zachodnich znajomość tego zagadnienia w Polsce jest niewielka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Curtis, P., Mouncher, K. (2016). Delivering Personalised Travel Planning across Europe. Brussels: PTP-Cycle.
2.Department for Transport (2008). The Essential Guide to Travel Planning. Pobrane z: www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport (5.07.2016).
3.Department of Transport (2012). Travel Smart to Work: A Workplace Travel Planning Guide. Pobrane z: http://www.transport.wa.gov.au (5.07.2016).
4.Department of Transport (2013). Travel Smart Workplace: Travel Plan Template. Small Workplaces. Pobrane z: http://www.transport.wa.gov.au (5.07.2016).
5.Kłos-Adamkiewicz, Z. (2014). Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Logistyka, 14 (2), 124–129.
6.Little, A. (2011). The Future of Urban Mobility. Pobrane z: http://www.adl.com/urban_mobility (5.07.2016).
7.Nosal, K. (2010a). Przykłady planów mobilności i ocena ich skuteczności. Transport Miejski i Regionalny, 11 (1), 31–35.
8.Nosal, K. (2010b). Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej – pierwszy plan mobilności w Polsce. Pobrane z: http://siskom.waw.pl/nauka/konferencje/20100608/13 (5.07.2016).
9.Nosal, K., Starowicz, W. (2010). Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością. Transport Miejski i Regionalny, 10 (3), 26–31.
10.Shaheen, S., Guzman, S., Zhang, H. (2010). Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia. Washington: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
11.Smid, P., Lukesova, P., Mourek, D. (2011). Plany mobilności. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
12.Wołek, M., Wyszomirski, O. (2012). Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+. Pobrane z: http://www.sape.org.pl/doc/6_Nowe_kierunki_planowania_transportu_w_swietle_doswiadczen.pdf (5.07.2016).