Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 28.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ustawa o rewitalizacji a zakres partycypacji społecznej – wyzwania i zagrożenia
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Przejdź
2. Rynek obligacji przychodowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
3. Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
4. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
5. Zielone obligacje rządowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
6. Development of equity regulations in the Basel framework
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
7. Wpływ wsparcia z funduszy unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
8. Wysokość składki ubezpieczenia OC oraz determinanty jej zróżnicowania
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
9. The importance of commercial credit for business in Portugal
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
10. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
11. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
12. Household financial planning with financial advisory assistance
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
13. Problemy funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
14. Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
15. Ist der Euro sicher?
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
16. Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
17. Organizacja i funkcjonowanie związków międzygminnych w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
18. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
19. Grundsätze und Auswirkungen der Sparpolitik in Deutschland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
20. Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
21. Finanzierungstrends mittelständischer Konzerne auf Basis der Konzernrechnungslegung – eine kritische Analyse am Beispiel der Region Osnabrück
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
22. Czynniki optymalizacji struktury kapitału. Praktyczna weryfikacja
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
23. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a małe i średnie przedsiębiorstwa – wzajemne interakcje
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
24. Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
25. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Innowacje w bankowości i finansach
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
26. Diversification of the global green bond market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
27. The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
28. Rola polskich organizacji gospodarczych na Pomorzu Zachodnim w latach 1919-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
Strona