Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2016.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2016
Wysokość składki ubezpieczenia OC oraz determinanty jej zróżnicowania

Autorzy: Monika Kowalska
Słowa kluczowe: ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenie OC bonus-malus składka ubezpieczeniowa determinanty
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (25-33)
Klasyfikacja JEL: G10 G22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę ubezpieczeń, a także opis podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Cel – identyfikacja i ocena czynników determinujących wysokość składki na ubezpieczenie OC na przykładzie wybranych firm ubezpieczeniowych działających w Polsce. Dodatkowo, poruszono wątek systemu bonus-malus jako podstawowego czynnika wpływającego na wysokość składki ubezpieczeniowej. Podkreślono kryteria, które należy spełnić, aby zapłacić jak najmniejszą składkę oraz jakie czynniki podwyższają ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego, skutkując wzrostem wysokości składek pobieranych przez ubezpieczycieli. Metodyka badania – analiza została przeprowadzona na podstawie kalkulacji składek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w jednej z toruńskich multiagencji ubezpieczeniowych. Wynik – na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, że rynek ubezpieczeń jest coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Oryginalność – artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jest uniwersalny, ponieważ dotyczy wszystkich kierowców, nie tylko pasjonatów tematu. Problematyka niniejszej pracy jest bardzo istotna, poprzez swój globalny charakter. Artykuł przygotowano według stanu prawnego na dzień 1 maja 2016 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu