Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2017.1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (2) 2017
Czynniki optymalizacji struktury kapitału. Praktyczna weryfikacja

Autorzy: Jowita Piątkowska
Słowa kluczowe: struktura kapitału koszt kapitału wartość przedsiębiorstwa optymalna struktura kapitału
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (45-52)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem struktury kapitału jest jednym z głównych problemów decyzyjnych każdego przedsiębiorstwa. Wybór struktury kapitału z uwzględnieniem relacji kapitału pożyczkowego oraz kapitału własnego zależy zarówno od zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań z założeniem, że każde przedsiębiorstwo indywidualnie tworzy relacje kapitałowe. W artykule uwzględniono relacje kapitałowe przedsiębiorstw z wyróżnieniem struktury kapitałowej w wybranych polskich spółkach. Cel – próba ustalenia optymalnej struktury kapitału wybranych spółek akcyjnych oraz jej weryfikacja w praktyce gospodarczej. Metodologia – podstawą jest optymalizacja struktury kapitału z uwzględnieniem zróżnicowania udziału kapitału własnego i obcego, co wpływa w różnym stopniu na uzyskanie optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa. Do ustalenia optymalnej struktury kapitału wykorzystano dodatek Excela, jakim jest Solver, za pomocą którego wyznaczono docelową strukturę. Zastosowano również metodę badań literaturową teoretyczno-empiryczną bazującą na krytycznej ocenie literatury oraz analizie rzeczywistej struktury wybranych spółek giełdowych. Wynik – badania dla wybranych spółek przedstawiają w artykule strukturę kapitału oraz jej optymalizację. Na podstawie próby badawczej wyciągnięto wnioski, że niektóre spółki mają zbliżoną do optymalnej strukturę kapitału. Oryginalność/wartość – artykułu przedstawiono za pomocą narzędzi ustalenia optymalnej struktury kapitału przy wykorzystaniu dostępnych danych finansowych oraz wybranych wskaźników finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu