Współczesne Finanse : Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X     DOI: 10.18276/wf.2017.1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (2) 2017
Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne

Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (67-75)
Klasyfikacja JEL: G11
Słowa kluczowe: dywersyfikacja ryzyko specyficzne portfel dobór wag
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Mateusz Żukowski

Abstrakt

Cel – przedstawienie pojęcia premii za ryzyko specyficzne oraz zaproponowanie skuteczniejszego (niż klasyczny) sposobu dobierania wag akcji w portfelu przy procesie dywersyfikacji. Metodologia – bazuje na zastosowaniu dwóch metod doboru wag akcji w portfelu i oszacowaniu na ich podstawie modelu Sharpe’a za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. Badaniem objęto 35 portfeli akcji. Wynik – portfele o wagach dobranych zaproponowaną metodą dały dużo lepsze wyniki z punktu widzenia dywersyfikacji niż portfele o wagach dobranych klasycznie (minimalizując wariancję portfela). Oryginalność/wartość – możliwość zastosowania w praktyce w celu tworzenia bardziej zdywersyfikowanych portfeli mniejszym kosztem.
Pobierz plik

Plik artykułu