Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Zielone obligacje rządowe

Autorzy: Maciej Pawłowski
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy obligacje zielone obligacje obligacje klimatyczne finanse publiczne ekologia
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (219-227)
Klasyfikacja JEL: H63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono ocenie dotychczasowych doświadczeń polskiego rządu w zakresie emisji zielonych obligacji. W artykule przedstawiono istotę zielonych obligacji oraz zilustrowano wartość i strukturę emisji zielonych obligacji rządowych przeprowadzonej przez polski rząd. Na tym tle podjęto próbę oceny przeprowadzonego procesu emisyjnego wraz ze wskazaniem szans i zagrożeń finansowania na rynku zielonych obligacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chiang, J. (2017). Growing the US. Green Bond Market: Volume 1: The Barriers and Challenges. Sacramento: Treasuer State of California.
2.Cooperman, E.S. (2017). Managing Financial Institutions: Markets and Sustainable Finance. New York: Routledge.
3.Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
4.Green Bonds Highlights 2016. Climate Bonds Initiative. Pobrane z: www.climatebonds.net (25.06.2017).
5.Green Bonds Principles 2016. International Capital Markets Association. Pobrane z: www. icmagroup.org (20.06.2017).
6.http://eur-lex.europa.eu (15.06.2017).
7.Kerste, M., Rosenboom, N., Sikken, B.J., Weda, J. (2011). Financing Sustainability: Insights for Investors, Corporate Executives, and Policymakers. Amsterdam: VU University Press.
8.Kidney, S., Boulle, B. (2015). The Opportunity for Bonds to Address the Climate Finance Challenge. W: K. Wendt (red.), Responsible Investment Banking: Risk Management Frameworks, Sustainable Financial Innovations and Softlaw Standards (s. 575-599). Switzerland: Springer.
9.Lutken, S.E. (2015). Financial Engineering of Climate Investment in Developing Countries.
10.London: Anthem Press.
11.Nordic Council of Ministers (2011). Nordic Perspectives on Carbon Market Mechanisms.
12.Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
13.OECD (2015). The role of institutional investors in financing sustainable energy infrastructure.
14.W: Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy. Paris: OECD Publishing.
15.Theulier, J., Podesta, A., Altichieri, P. (2007). EPOS II: The Climate Awareness Bond- Nature will show its gratitude. European Investment Bank.
16.Wang, X., Stern, R., Limaye, D., Mostem, W., Zhang, Y. (2013). Unlocking Commercial Financing for Clean Energy in East Asia. Washington, DC: World Bank.
17.Wieczerzak-Krusińska, A. (2016). Kolejna emisja zielonych obligacji rządu polskiego w 20I7 r.
18.Pobrane z: ww.rp.pl (22.06.2017).
19.Więckowska, M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 455-465.
20.World Bank (2015). What are green bonds? Washington, DC: World Bank. www.climatebonds.net (25.06.2017).
21.www.forsal.pl (25.06.2017).
22.www.rnf.gov.pl (22.06.2017).
23.www.pap.gov.pl (22.06.2017).