Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2017.1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (2) 2017
Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a małe i średnie przedsiębiorstwa – wzajemne interakcje

Autorzy: Robert Wolański
Słowa kluczowe: MŚP pożyczka poręczenie fundusz
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (53-66)
Klasyfikacja JEL: M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są powiązania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP). Celem opracowania jest określenie wzajemnych relacji tych dwóch grup podmiotów, wynikających z zakresu współpracy, postawy i działań. Do realizacji celu, jako metody badawcze, wykorzystano analizę: –– dostępnej literatury, w tym badań innych autorów, –– danych statystycznych, –– MŚP dotyczącą powiązań MŚP z funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi, –– funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dotyczącą ich postawy wobec MŚP, –– oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Za wynik tej analizy należy przyjąć potwierdzenie następujących tez: –– ogół MŚP w niewielkiej skali wykorzystuje narzędzia finansowe, jakimi są poręczenia i pożyczki, natomiast formy te mają duże znaczenie dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które zdecydowały się z nich korzystać, –– dobre dopasowanie oferty funduszy do specyfiki MŚP, przejawiające się uwzględnieniem ich cech, –– bierna postawa MŚP wobec pozyskania środków z funduszy, wynikająca przede wszystkim z braku wiedzy. W artykule wykorzystano jako podstawowe narzędzie analizy różne metody badawcze oraz źródła badawcze w celu określenia relacji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych z sektorem MŚP.
Pobierz plik

Plik artykułu