Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2016.1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2016
Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych

Autorzy: Agnieszka Wiśniewska
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe zadłużenie decyzje finansowe kredyt bankowy program „Rodzina 500+”
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (91-100)
Klasyfikacja JEL: D14 E51 H31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Decyzje finansowe, podejmowane przez gospodarstwa domowe mają istotny wpływ na charakter i kształt współczesnych gospodarek państwowych. Dochody, wydatki, a także oszczędności i inwestycje to tylko niektóre z elementów, poprzez które gospodarstwa domowe wpływają na stymulację gospodarki. Rośnie świadomość konsumencka oraz poziom edukacji finansowej, jednak w dalszym ciągu wśród polskich gospodarstw domowych występuje zjawisko nadmiernego zadłużania się. Cel – analiza należności wobec banków i instytucji finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto zwrócono uwagę na związek wprowadzonego w 2016 roku programu „Rodzina 500+” z poziomem zobowiązań, a także cele i skalę zadłużenia. W artykule wskazano na przyczyny nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych w ostatnich latach. Metodyka badania – analiza literatury, statystyczna analiza danych wtórnych. Wynik – nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych jako problem społeczny i ekonomiczny. Z jednej strony wskazuje się na dużą dostępność wszelkiego rodzaju produktów kredytowych. Z drugiej strony, konsumpcyjny styl życia i brak dostatecznej wiedzy ekonomicznej oraz finansowej pociągają za sobą zagrożenie spiralą zadłużenia. Wartość – wskazanie związku między wprowadzeniem programu „Rodzina 500+” a oszczędnościami i zadłużeniem. Zidentyfikowano czynniki powodujące nadmierne zadłużanie się w postaci autorskiej klasyfikacji.
Pobierz plik

Plik artykułu