Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
2. Nowoczesna obsługa pacjenta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
3. PERCEPCJA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W UJĘCIU RELACYJNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
4. MORFOLOGIA WIĘZI RELACYJNYCH W INSTYTUCJACH SŁUŻBY ZDROWIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
5. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
6. Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
7. „Głupio żeby tak oddać żonę…” – konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
8. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
9. Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
10. Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
11. Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
12. Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
13. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
14. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
15. What Does Autonomy in Universities Look Like?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
16. Tetranychus urticae changes its oviposition pattern in the presence of the predatory mites, Phytoseiulus persimilis and Typhlodromus bagdasarjani
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
17. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Przejdź
18. Seniorzy jako konsumenci prywatnych usług zdrowotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
19. Czy eutanazja to „dobra śmierć”? Orędzie listu Samaritanus bonus w świetle doświadczeń doktor Elizabeth Kübler-Ross
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
20. Usługa pobrania i przechowywania komórek macierzystych a zwolnienie z VAT – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2018 roku, I FSK 750/16
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
Strona