Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
2. Nowoczesna obsługa pacjenta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
3. PERCEPCJA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W UJĘCIU RELACYJNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
4. MORFOLOGIA WIĘZI RELACYJNYCH W INSTYTUCJACH SŁUŻBY ZDROWIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
5. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
6. Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
7. „Głupio żeby tak oddać żonę…” – konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami
(Autobiografia)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
8. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
9. Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
10. Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
11. Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
12. Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
13. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2018 Przejdź
14. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
15. What Does Autonomy in Universities Look Like?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
16. Tetranychus urticae changes its oviposition pattern in the presence of the predatory mites, Phytoseiulus persimilis and Typhlodromus bagdasarjani
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
Strona