Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-67
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014

Autorzy: Paweł Łagowski
Słowa kluczowe: opieka zdrowotna zdrowie finansowanie opieki zdrowotnej
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (783-790)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przeprowadzona analiza ma na celu porównanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014. Metodologia badania – Badanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych przeprowadzono wykorzystując nieparametryczną metodę DEA. Wynik – Wyniki pokazują duże zróżnicowanie wśród badanych jednostek, co oznacza, że możliwa jest poprawa ich funkcjonowania, bez potrzeby zwiększania poziomu finansowania. Oryginalność/wartość – Narodowy Fundusz Zdrowia jako publiczny płatnik nie prowadzi badań dotyczących efektywności wydatkowanych środków, co niestety nie mobilizuje jednostek do podnoszenia swojej efektywności. Niniejsza analiza może stanowić materiał wstępny do szerszego badania problemu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 6, 429–444.
2.Ćwiąkała-Małys A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim. Wrocław.
3.Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 3.
4.Doroszewski W. (red.) Słownik języka polskiego. Pobrano z: http://doroszewski.pwn.pl (20.04.2016).
5.Drucker P.F. (2005). Warszawa: Praktyka zarządzania.
6.Farrell M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120, 253–290.
7.Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Seweryn M., Evetovits T. (2012). Kraków: Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania.
8.Gospodarowicz M. (2000). Procedury oceny i analizy banków. Materiały i Studia, 103.
9.Holstein-Beck M. (1987). Warszawa: Szkice o pracy.
10.Liu J.S., Lu L.Y.Y., Lin B.J.Y. (2013). Data envelopment analysis 1978–2010: A citation-based literature survey. Omega, 41 (1).
11.McGlynn E.A. (2008). Identifying, Categorizing, and Evaluating Health Care Efficiency Measures. Final Report. AHRQ Publication No. 08-0030. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, April.
12.NFZ (2014). Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (20.04.2016).
13.NFZ (2015). Sprawozdanie finansowe NFZ za 2014 r. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (20.04.2016).
14.OECD.Stat Health Data. Pobrano z: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# (20.04.2016).
15.Palmer S., Torgerson D.J. (1999). Economics notes: Definitions of efficiency. British Medical Journal, 318 (7191), 1136–1136.
16.Supernat, J. (2005). Zarządzanie. Wrocław.