Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
What Does Autonomy in Universities Look Like?
(JAK WYGLĄDA AUTONOMIA NA UNIWERSYTETACH?)

Autorzy: Julian Stern
York St John University
Słowa kluczowe: autonomia egzonomia opieka ciekawość społeczność Buber Macmurray Noddings badania nauczanie
Rok wydania:2019
Liczba stron:7 (33-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Uniwersytet jest społecznością uczącą się, poświęconą uczeniu się na poziomie „wyższym”. Z tego prostego i – jak sądzę – nieskomplikowanego opisu uniwersytetów buduję swój argument na rzecz ich autonomii, piszę o tym, jak wygląda autonomia na uniwersytetach (w przeciwieństwie do oficjalnych opisów jak na https://www.university-autonomy.eu/) i jak wyglądałyby uniwersytety, gdyby były egzonomiczne. Po opisaniu raczej niebezpiecznego terminu „autonomia” wyjaśniam, dlaczego i jak ważna jest autonomia. Autonomia – nasycona troską, ciekawością i społecznością – w równym stopniu odnosi się do dwóch działań, które dominują na uniwersytetach: nauczania-uczenia się i badań. Mój wniosek jest dość prosty, podobnie jak mój początkowy opis uniwersytetów jako społeczności uczących się. Gdy te społeczności skupią się przede wszystkim na samodzielnym uczeniu się (skoncentrują się na samym uczeniu się), a ich sposoby będą osobiste, a zatem zgodne z wymiarem sprawiedliwości (skupią się tylko na uczeniu się), wówczas uniwersytety będą mogły się wykazać znacznym stopniem autonomii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnett, R. (ed.) (2005). Reshaping the University: New Relationships Between Research, Scholarship and
2.Teaching. Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
3.Buber, M. (2002 [1965]). Between Man and Man. London: Routledge.
4.Defoe, D. (2001 [1719]). Robinson Crusoe. London: Penguin.
5.Grenberg, J. (2005). Kant and the Ethics of Humility: A Story of Dependence, Corruption, and Virtue. Cambridge:
6.Cambridge University Press.
7.Home Office (2011). Prevent Strategy. Norwich: TSO.
8.Macmurray, J. (1991 [1961]). Persons in Relation: Volume 2 of The Form of the Personal. London: Faber.
9.Marx, K. (1973 [1858]). Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). Harmondsworth:
10.Penguin.
11.Mitscherlich, A., Mielke, F. (1949). Doctors of Infamy: The Story of the Nazi Medical Crimes. New York:
12.Henry Schuman.
13.Noddings, N. (2012). The Caring Relation in Teaching. Oxford Review of Education, 38 (6), 771–781.
14.DOI: 10.1080/03054985.2012.745047.
15.Noddings, N. (2016). Philosophy of Education: Fourth Edition. Boulder, Colorado: Westview Press.
16.Sennett, R. (2003). Respect in a World of Inequality. London: Norton.
17.Stern, L.J. (2014). Dialogues of Space, Time and Practice: Supporting Research in Higher Education.
18.Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 3 (2), 3–21.
19.Stern, L.J. (2016). Virtuous Educational Research: Conversations on Ethical Practice. Oxford: Peter Lang.
20.Stern, L.J. (2018). A Philosophy of Schooling: Care and Curiosity in Community. London: Palgrave.