Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-68
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego

Autorzy: Anna Mitek
Słowa kluczowe: opieka długoterminowa powszechne ubezpieczenie zdrowotne system zdrowia
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (791-802)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zasady finansowania świadczeń zdrowotnych, uwzględniając głównie finansowanie publiczne za pomocą podstawowego źródła w formie ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady i wysokość finansowania świadczeń zdrowotnych została również odniesiona do kontekstu świadczeń przeznaczonych głównie dla seniorów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania finansowania świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do problemu finansowania świadczeń wspierających potrzeby osób starszych. Na podstawie danych finansowych NFZ przeanalizowano koszty przeznaczane na poszczególne typy świadczeń oraz zachodzące tendencje na przestrzeni lat. Na wybrane kategorie świadczeń, kierowanych głównie do seniorów, przeznaczane są zwiększone środki, jednak nie są one jeszcze współmierne do prognozowanych zmian społecznych, głównie demograficznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mazur M. (2013). Finanse systemu ochrony zdrowia. W: J. Ostaszewski (red.), Finanse. Warszawa: Difin.
2.Mokrzycka A., Kowalska I. (2012). Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Warszawa: Difin.
3.NFZ (2009). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01–31.12.2008 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/ (25.04.2015).
4.NFZ (2010). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01–31.12.2009 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
5.NFZ (2011). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01–31.12.2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
6.NFZ (2012a). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01–31.12.2011 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
7.NFZ (2012b). Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum.
8.NFZ (2012c). Zarys systemu ochrony zdrowia: Polska 2012. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://akademia.nfz.gov.pl/wpcontent/uploads/2013/08/HiT_Polska_2012_z_okladka_automatyczny_spis_tresci.pdf (5.07.2015).
9.NFZ (2013). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01–31.12.2012 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
10.NFZ (2014). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01–31.12.2013 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
11.NFZ (b.r.). Podstawowa opieka zdrowotna. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna (5.07.2015).
12.Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dz.U. nr 45, poz. 391.
13.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. nr 210, poz. 2135.