Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2021.53-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 53 (2021)
Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym

Autorzy: Małgorzata Kowalska ORCID
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: dystrybucja opieka medyczna policzalność niepoliczalność sprawiedliwość szczepienia troska
Rok wydania:2021
Liczba stron:23 (89-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy tekst traktuje najpierw o sprawiedliwości rozdzielczej w ogóle, by w ostatnim podrozdziale poświęcić więcej uwagi problemowi sprawiedliwej dystrybucji świadczeń medycznych, zwłaszcza dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19 w aktualnym kontekście sanitarnym. Dystrybucja świadczeń medycznych jest więc rozpatrywana jako przykład dystrybucji dóbr w ogóle. Prezentowane stanowisko nie jest ani deontologiczne, ani utylitarystyczne, ani racjonalistyczne, ani intuicjonistyczne, ani liberalne, ani komunitariańskie i w ogóle nie podpada chyba pod żaden „izm”. Wyrasta z refleksji nad tym, co w systemie dystrybucji jakichkolwiek dóbr, w szczególności świadczeń medycznych, w tym szczepionek, może i powinno być policzalne, a co być takie nie może. Nawiązuje w ogólny sposób do różnych stanowisk we współczesnej etyce, ale inspiruje się przede wszystkim myślą nieoczywistych w tym kontekście autorów takich jak Levinas i Ricoeur, a zwłaszcza Derrida, cytat z którego stanowi motto całości zawartych tu rozważań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Derrida J. (1994), Force de loi. Le fondement „mystique” de l'autorité, Galilée, Paris.
2.Derrida J. et alters (1985), La faculté de juger, Edition de Minuit, Paris.
3.Flanagan O. i Jackson K. (1987), „Justice, Care, and Gender: The Kohlberg-Gilligan
4.Debate Revisited”, Ethics 97 (1987), no. 3 (April).
5.Gilligan C. (1982), Psychological Theory and Women's Development, Harvard University Press (Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015).
6.Levinas E. (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa.
7.Levinas E. (2000), Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa.
8.Levinas E. (1994), O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo Znak, Kraków.
9.Noddings N. (1984), Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press.
10.Rawls J. (2010), Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa.
11.Ricoeur P. (2005), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, PWN, Warszawa.
12.Ricoeur P. (1995), Le juste, Editions Esprit, Paris.
13.Ricoeur, P. (2010), Miłość i sprawiedliwość, przeł. M. Drwięga, Universitas, Kraków.
14.Narodowy Program Szczepień, https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.