Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 37.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. Названия водок как источник информации о регионе происхождения
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
5. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
6. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
7. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
8. Das Wesen der Indexikalität im Sprachgebrauch
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
9. Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
10. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
11. Способы выражения радости в современных русском и польском языках
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
12. Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w perspektywie historycznej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
13. Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
14. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
15. Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
16. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
17. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
18. Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
19. Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
20. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
21. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
22. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
23. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
24. Zapożyczenia niemieckie w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
25. Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
26. Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
27. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
28. Zur Syntax des anaphorischen, medialen und lexikalischen Reflexivspronomens im Deutschen und im Polnischen im Vergleich mit ausgewählten Beispielen aus dem Jiddischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
29. Lässt sich Mathematik bildlich darstellen? – Zur mathematischen Lexik in Langenscheidts "Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Bild für Bild" (2016)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
30. Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
31. O złudności nowości, o pozorności dawności (na przykładzie demokratury)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
32. Z badań leksyki barw w poetyckich juweniliach Jarosława Iwaszkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
33. Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
34. Jednostki leksykalne z zakresu bibliotekoznawstwa w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
35. Students’ L1 non-standard lexical constructions as an effect of second language formal instruction
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
36. Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
37. Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona