Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp CC BY-SA CEEOL

Lista wydań / 38, 2016, nr 2

Rok wydania: 2016

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1. Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914 27 (7-33) Ewa M. Ryguła Więcej
2. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku 38 (35-72) Piotr Rachwał, Bogumił Szady Więcej
3. Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego 29 (73-101) Ewa Kaźmierczyk Więcej
4. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych 12 (104-115) Radosław Poniat Więcej
5. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku 17 (117-133) Piotr Rachwał Więcej
* [recenzja pracy:] Boris Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Russia. 1700–1917, Oxon: Routledge 2012, ss. 668 5 (135-139) Radosław Poniat Więcej
* Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku 4 (141-144) Piotr Rachwał Więcej