Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
2. KORPORACJE TRANSNARODOWE JAKO SIŁA NAPĘDOWA PROCESU INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
3. Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
4. MOTYWY I BARIERY KONSUMPCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
5. ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
6. Stages of Vacation Planning by the Academic Youth in 2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
7. Preferences and Motives of Consumer Behavior in the Process of Purchasing Travel Insurance
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
8. Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
9. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
10. Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
11. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – motywy i bariery inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
12. Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
13. Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
14. Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
15. Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
16. Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
17. Wybrane uwarunkowania lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
18. Misja i współczesne role szkoły wyższej. Perspektywa socjologiczna
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
19. Wie wird auf Ärzte sprachlich referiert? – Zur Analyse von Bezeichnungen für Ärzte in Kommentaren auf deutschen Arztbewertungsportalen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
20. Czy wędrówka Teracha z Ur do Charanu posiada elementy lunarne? Analiza egzegetyczna Rdz 11,27–32
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
21. Appalachian, Southern, Universal, Global: The Case of Fred Chappell
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
Strona