Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Magdalena Brojakowska-Trząska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: internacjonalizacja innowacje motywy internacjonalizacji efekty innowacji formy internacjonalizacji model zintegrowany
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (69-79)
Klasyfikacja JEL: F23 O31 O33 O34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – wskazanie zależności pomiędzy innowacjami a procesem umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wzajemnych interakcji – z jednej strony wpływu innowacji na internacjonalizację przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony oddziaływania ekspansji zagranicznej na innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania – analiza czynników sprzyjających ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz zestawienie ich z grupami efektów innowacji. Analiza literatury w kierunku wskazania form internacjonalizacji oraz tez pojawiających się w dyskusji na temat internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Wynik – ekspozycja mechanizmu oddziaływania innowacji na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentacja zintegrowanego modelu internacjonalizacji innowacyjnych MSP uwzględniającego trzy ścieżki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa: tradycyjne, globalne, ponownie globalne) oraz zakładającego, że baza wiedzy przedsiębiorstwa jest źródłem jej przewagi konkurencyjnej, a przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanej wiedzy z reguły internacjonalizują się znacznie szybciej niż te posiadające tradycyjne zdolności. Oryginalność/wartość – analiza literatury pozwoliła na wskazanie zależności: innowacja–internacjonalizacja. Artykuł uwzględnia podstawowe informacje na temat innowacji tworzonych przez przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie internacjonalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bell, J., McNaughton, S., Young, S., Crick, D. (2003). Towards an Integrative Model of Small Firm Internationalisation. Journal of International Entrepreneurship, 1.
2.Cieślik, J. (2001). Internacjonalizacja młodych, innowacyjnych firm. Warszawa: PARP.
3.Daszkiewicz, N. (2004). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk: SPG.
4.Daszkiewicz, N. (2008). Internacjonalizacja innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika
5.i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny, maj, 25–29.
6.Dymitrowski, A. (2014). Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Katedra Marketingu Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
7.Dymitrowski, A. (2015). Rola innowacji w procesie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 233.
8.Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
9.Kosowska, M. (2011). Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
10.Leonidu, L.C., Katsikeas, C.S. (1996). The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models. Journal of International Business Studies, 27 (Third Quarter).
11.Louart, P., Martin, A. (2012). Small and Medium-sized Enterprises and Their Attitudes towards Internationalization and Innovation. International Business Research, 5 (6).
12.Meisner, H.G. (1981). Aussenhandelsmarketing. Poeschel, Stuttgart:
13.Verlag C.E. Oviatt, B.M., McDougal, P.Ph. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25.
14.Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
15.Salomon, R.M., Shaver, J.M. (2005). Learning by Exporting: New Insights from Examining Firm Innovation. Journal of Economics & Management Strategy, 14 (2).
16.Wolf, J.A., Pett ,T.L. (2000). Internationalization of Small Firms: An Examination of Export Competitive Patterns, Firm Size, and Export Performance. Journal of Small Business Management, 38 (2).