Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
2. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
3. STRATEGIE MARKETINGOWE POLSKICH MAREK MODOWYCH W KONTEKŚCIE EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
4. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
5. Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
6. Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
7. Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
8. Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
9. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
10. Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
11. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
12. Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
13. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim (eksportowy instrument internacjonalizacji)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
14. Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
15. Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
16. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
17. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
18. Innovation and internationalization of companies: a theory and practise
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
19. Klastry jako platforma rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw na podstawie ekonomii współdzielenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Przejdź
Strona