Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-72
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – motywy i bariery inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej

Autorzy: Eric Ambukita
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne motywy bariery Afryka Afryka Subsaharyjska
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (865-878)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) należą do podstawowych form przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Do przełomu lat 80. i 90. XX w. miejscem lokalizacji BIZ były głównie kraje wysoko rozwinięte, a także wybrane kraje rozwijające się z Azji i Ameryki Południowej. Inwestycje w krajach Afryki Subsaharyjskiej stanowiły zjawisko marginalne. BIZ będąc istotnym kanałem transferu m.in. kapitału mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarczym tych krajów. Kapitał w rozwoju gospodarczym jest jednym z istotniejszych czynników, który sprawia, że dynamika rozwoju gospodarczego wzrasta. Problematyka poruszana w artykule dotyczy motywów i barier inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej (ASS).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambukita E. (2015). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów Afryki Subsaharyjskiej. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
2.Assiedu E. (2003). Foreign Direct investment to Africa: The Role of Government Policy, Governance and Political Instability. University of Kansas: Working Paper.
3.Bernard P. (2010). Bilan du Monde. Le Journal Le Monde. France.
4.Elbadawi I., Mwega E.M. (1997). Regional integration and foreign direct investment in Africa. African Economic Research Consortium. http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2701-35410-classement-des-pays-africains-dans-l-indice-de-perception-de-la-corruption-2015-de-transparency (31.03.2016).
5.International Monetarny Fund (2015). World Economic Outlook Database October.
6.Karaszewski W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata. Toruń: Dom Organizatora.
7.Lucas R.E. (1989). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics 22 (May).
8.Morisset, Jacques, Lumega Neso, O. (2002.) Administrative barriers to foreign investment in developing countries. Policy Research Working Paper Series 2848, The World Bank.
9.Osakwe P.N. (2010). Africa and the global financial and economic crisis: Impacts, responses and opportunities. W: S. Dullien, D. Kotte, A. Marquez, J. Priewe (red.), The Financial and Economic Crisis of 2008–2009 and Developing Countries. Berlin: United Nations and HTW University of Applied Sciences.
10.Rapport (2012). Perspectives Économiques en Afique – Departament des statistiques BafD.
11.Rapport Annuel (2013). Le Groupe de la Banque Africaine de Développement.
12.Report (2015). McKinsey Global Institute. September.
13.Transparency International (2005). Global Corruption Report 2005 – Corruption in Construction and Post-conflict Reconstruction. London: Pluto Press.
14.UNCTAD (2014). Le développement économique en Afrique: Repenser le rôle de l’investissement étranger direct. New York et Genève.