Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Changes in Motor Skills of Boys who Trained Sports Swimming in an Annual Training Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Associations between Major Indices of Physical Development and Fitness and the Level of Elite Wrestler Special Work Capacity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
3. Reliability and Validity of New Tests on Agility and Skill for Children Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. Short communication: directing Cheerleader’s Gaze Influences Motor Behaviour in Somersaults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. The Effectiveness of Physical Therapy in Children with Autism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
6. Chosen induvidual factors of adolescents' physical development in their leisure time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Przejdź
7. SCHREIBEN ALS EINSAMES GESCHÄFT? SPRACHENLERNEN IM TANDEM AM BEISPIEL DEUTSCHER UND POLNISCHER STUDIERENDER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
8. Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
9. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
10. Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
11. The Importance of Directly Derived Information in the Basketball Jump Shot. A Comparison of Changed Visual Conditions from Different Shooting Spots
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
12. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
13. Changes in Motor Skills of Children who Train Sports Swimming at the Initial Stage of School Education (in an Annual Training Cycle)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
14. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
15. Znaczenie praktyk zagranicznych w rozwoju kompetencji zawodowych w hotelarstwie - ocena własna uczestników programów Olymp (Grecja) i Resort Leaders (USA)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
16. Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
17. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
18. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
19. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
20. A study of the cognitive level and some basic skills in basketball among secondary students according to gender and intelligence variables
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
21. Paneurhythmy exercises for developing partner and social skills
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
Strona