Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 7, No. 3/2014
The Effectiveness of Physical Therapy in Children with Autism

Autorzy: Radosław Sroka
Szczecin University, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
Słowa kluczowe: autism children gross motor skills psycho-educational profile revised therapy
Rok wydania:2014
Liczba stron:6 (107-112)

Abstrakt

The main aim of the work was to evaluate the effectiveness of physical therapy conducted with autistic children from the kindergarten at Krzemienna 42B in Szczecin. The research was conducted in the first halves of 2009 and 2010. The diagnostic tool used in order to evaluate gross motor skills was psycho-educational profile – revised (PEP-R). The research group included 8 boys with medically certified autism spectrum disorder. In 2009, out of 126 tasks given, all the tested students performed 104 tasks evaluated as completed, 16 tasks evaluated as promising and 6 tasks evaluated as uncompleted. Only one boy performed all tasks properly. In 2010 the students performed 120 tasks evaluated as completed, 5 as promising and 1 as uncompleted. Four of the autistic boys performed the tasks they were given perfectly. In 2009 the biological age of most tested children was higher than the developmental age in the scope of gross motor skills. Implementing new, individual therapeutic programs based, among other things, on TEEACH tasks, helped to significantly level out the differences.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Pisula E. Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
2.Pisula E. Małe dziecko z autyzmem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2005.
3.Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M. Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tom I. Profil psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk 1995.
4.Schopler E., Reichler R. J., Lansing M. Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tom II. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. SPOA, Gdańsk 1995.
5.Schopler E., Lansing M., Waters L. Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tom III. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. SPOA, Gdańsk 1998.
6.Szot Z. Aktywność ruchowa w terapii dzieci autystycznych. Wydawnictwo Uczelniane AWFiS. Gdańsk 2003.
7.Valkova H., Górny M. Personality of physical education teachers and adapted physical activity. TSS. 2013; 2 (20).