Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861

Autorzy: Marek Jerzy Minakowski ORCID
Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
Słowa kluczowe: genealogia masowa social network analysis historia inteligencji frankiści arystokracja rozszerzona rodzina
Rok wydania:2017
Liczba stron:43 (209-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rafał Smoczyński i Tomasz Zarycki postawili tezę, że w Polsce około 1920 roku inteligencja przejęła władzę z rąk arystokracji i burżuazji (nazywają to „rewolucją inteligencką”). Postawili też tezę, że punkt odniesienia („totem”) dla tożsamości inteligenckiej stanowi „rozszerzona rodzina” tworzona przez potomków dawnej arystokracji. W artykule przeanalizowano strukturę społeczeństwa polskiego w czasie, gdy inteligencja dopiero powstawała (połowa XIX wieku). Autor próbuje ustalić, czy już wtedy można było przewidzieć wspomnianą rewolucję i kształt XX-wiecznej inteligencji polskiej oraz czy uwidoczniła się możliwość innego rozwoju wypadków. Kurier Warszawski w latach 1821–1861 opublikował doniesienia o zgonach 18 038 osób – osób, które w warszawskim „towarzystwie” wypadało znać, i członków ich rodzin. Na tej podstawie można rekonstruować powiązania rodzinne między nimi po to, by ustalić, które rodziny „należało znać” bardziej, a które pojawiają się w prasie tylko sporadycznie. Wychodząc z założenia o endogamii elit, spróbowano wskazać skupiska i ośrodki ciężkości – kręgi społeczne o szczególnej atrakcyjności; tych, którzy dominowali, i tych, którzy dominację mogli im odebrać.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajer, Magdalena. Rody uczone – kreski do szkicu. Warszawa–Toruń: Fundacja Nauki Polskiej, 2013.
2.Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, Etienne Lefebvre. „Fast Unfolding of Communities in Large Networks”. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 10 (2008), P1000.
3.Boniecki, Adam. Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Wydanie elektroniczne. Kraków: Dr Minakowski, 2005.
4.Chałasiński, Józef. Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa: Czytelnik, 1946.
5.Gerber, Rafał. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny. Wrocław: PAN, 1977.
6.Janion, Maria. Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa: WAB, 2009.
7.Jedlicki Jerzy, red. Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918. Warszawa: IH PAN, Neriton, 2008.
8.Krasiński, Zygmunt. Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1882.
9.Kurjer Warszawski: książka jubileuszowa ozdobiona 247 rysunkami w tekście 1821–1896. Warszawa: Wydanie własne „Kurjera Warszawskiego”, 1896.
10.Łoza, Stanisław. Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach. T. 1–3. Warszawa: Zakłady Graficzne Galewski i Dau, 1932–1935.
11.Michalewicz, Jerzy, Krzysztof Stopka, red. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850–1918. Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999–2015.
12.Minakowski, Marek J. „Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 4: 63–88.
13.Minakowski, Marek J. Wielka genealogia Minakowskiego. Baza danych pod adresem Wielcy.pl.
14.Reychman, Kazimierz. Szkice genealogiczne I. Warszawa: F. Hoesick, 1936.
15.Rymut Kazimierz, opr. Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2003.
16.Sęczys, Elżbieta. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2000.
17.Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami, na rok 1854 (...) ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa: Drukarnia J. Ungera, 1854.
18.Smoczyński, Rafał, Tomasz Zarycki. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
19.Tyszka, Andrzej T. Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821–1939. T. 1–4. Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2001–2012.