Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 4
Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych

Autorzy: Konrad Wnęk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Słowa kluczowe: Benford bazy danych demografia historyczna badania masowe krytyka źródeł
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (119-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania prawa Benforda do sprawdzania wiarygodności źródeł historycznych o charakterze masowym oraz do wykrywania ewentualnych fałszerstw, które mogłyby się pojawić w opracowaniach naukowych zawierających dużo danych liczbowych. W celu sprawdzenia możliwości zaimplementowania w badaniach historycznych poddano analizie jedno źródło historyczne, dwa opracowania badawcze i jedną bazę danych. W wyniku przeprowadzonych prób zgromadzono materiał statystyczny, który porównano z rozkładem Benforda dla wiodącej cyfry. Potwierdzono możliwość prowadzenia wewnętrznej krytyki źródeł masowych oraz zaproponowano syntetyczne miary będące narzędziem weryfikacji rzetelności źródeł, w których występuje wiele danych liczbowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benford, Frank. „The Law of Anomalous Numbers”. Proceedings of the American Philosophical Society 78 (1938), 4: 551–572.
2.Campbell, William Wallace. „Biographical Memoir Simon Newcomb 1835–1909”. National Academy of Sciences, 1916. Dostęp 20.03.2017. http://www.nasonline.org/publications/ biographical-memoirs/memoir-pdfs/newcomb-simon.pdf.
3.Cover, Thomas M., Joy A. Thomas. Elements of Information Theory. New York: Wiley, 1991.
4.Diaconis, Persi. „The Distribution of Leading Digits and Uniform Distribution Mod 1”. The Annals of Probability 5 (1977), 1: 72–81. Dostęp 20.30.2017. http://www.jstor. org/stable/2242803.
5.Fewster, Rachel M. „A Simple Explanation of Benford’s Law”. The American Statistician 63 (2009), 1: 26–32. Dostęp 20.30.2017. http://www.jstor.org/stable/27644089.
6.Hill, Theodore P. „Base-invariance Implies Benford’s Law”. Proceedings of the American Mathematical Society 123 (1995), 3: 887–895.
7.Judge, George, Laura Schechter. „Detecting Problems in Survey Data Using Benford’s Law”. The Journal of Human Resources 44 (2009), 1: 1–24. Dostęp 23.03.2017. http:// www.jstor.org/stable/20648886.
8.Kula, Witold. Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN, 1963.
9.Logan, Jonothan L., Samuel A. Goudsmit. „The First Digit Phenomenon”. Proceedings of the American Philosophical Society 122 (1978), 4: 193–197. Dostęp 20.30.2017. http://www.jstor.org/stable/986530.
10.Newcomb, Simon. „Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers”. American Journal of Mathematics 4 (1881), 1: 39–40.
11.Norberg, Arthur L. „Simon Newcomb’s Early Astronomical Career”. Isis 69 (1978), 2: 209–225. Dostęp 23.03.2017. http://www.jstor.org/stable/230430.
12.Pericchi, Luis, David Torres. „Quick Anomaly Detection by the Newcomb–Benford Law, with Applications to Electoral Processes Data from the USA, Puerto Rico and Venezuela”. Statistical Science 26 (2011), 4: 502–516. Dostęp 23.03.2017. http://www. jstor.org/stable/23208738.
13.Raimi, Ralph A. „The First Digit Phenomenon Again”. Proceedings of the American Philosophical Society 129 (1985), 2: 211–219. Dostęp 23.03.2017. http://www.jstor. org/stable/986989.
14.Raimi, Ralph A. „The First Digit Problem”. The American Mathematical Monthly 83 (1976), 7: 521–538.
15.Szołtysek, Mikołaj. Rethinking East-Central Europe: family systems and co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Vol. 1–2. Bern: Peter Lang, 2015.
16.Wnęk, Konrad. Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Kraków: Historia Iagellonica, 2011.