Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 37, 2015, nr 3
Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014

Rok wydania:2015
Liczba stron:3 (215-217)
Autorzy: Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
Pobierz plik

Plik artykułu