Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Wszystkie numery wydania

Numery wydań

Rok wydania Liczba numerów Akcje

2018

2 Więcej

2017

4 Więcej

2016

4 Więcej

2015

4 Więcej

2014

4 Więcej

2013

1 Więcej

2012

1 Więcej

2011

1 Więcej

2010

1 Więcej