Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redaktorzy naukowi (naczelni)

Janusz Mieczkowski
Maciej Drzonek

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego