Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kolegium Recenzentów

Andrzej Chodubski

dr hab. Anita Adamczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza

 dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, Uniwersytet Szczeciński 

dr hab. Cezary Trosiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Beata Molo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Marcin Rachwał, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Małgorzata Podolak, UMCS

dr hab. Krzysztof Malinowski, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Jarosław Syrnyk, Uniwersytet Wrocławski

 

 

 

 

Pavel Bureš, Palacký University, Olomouc
Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lubomír Kopeček, Masarykova Univerzita, Brno
Artur Kopka, Europa-Universität Viadrina
Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Jarosław Macała, Uniwersytet Zielonogórski
Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Andrzej Wierzbicki, Uniwersytet Warszawski