Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kolegium Recenzentów

Andrzej Chodubski

Pavel Bureš, Palacký University, Olomouc
Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lubomír Kopeček, Masarykova Univerzita, Brno
Artur Kopka, Europa-Universität Viadrina
Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Jarosław Macała, Uniwersytet Zielonogórski
Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Andrzej Wierzbicki, Uniwersytet Warszawski