Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Adres redakcji

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Politologii i Europeistyki
ul. Krakowska 71/79
71-017 Szczecin
tel. (4891) 444 3225

e-mail: redakcja.app(at)gmail.com