Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)
Islam w Europie czy „europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów w Europie

Autorzy: Anna Zasuń
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny
Słowa kluczowe: religia islam Europa imigracja integracja
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (27-37)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka przedstawiła wybrane aspekty obecności muzułmanów w krajach europejskich z uwzględnieniem czynników historycznych oraz aspektów społeczno-politycznych. Artykuł porusza kwestię związku procesów integracji mniejszości muzułmańskiej w danym kraju z regulacjami stosunków pomiędzy religią i polityką, które w nim obowiązują, i omawia specyfikę poszczególnych mniejszości muzułmańskich w kontekście przeszłości kolonialnej danego państwa. Autorka uwzględniła też obecną w islamie dychotomiczną wizję świata (dar al-islam i dar al-harb), która budzi szczególne zainteresowanie w dyskusji nad bezpieczeństwem ze względu na liczną w Europie społeczność sunnicką związaną z salafizmem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allievi, S. (2002). Islam in Italy. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 77–96). London: Praeger Publishers.
2.Corm, G. (2003). Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956–2003. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
3.Didier, A.L. (2011). Radykalny sunnizm. W: X. Raufer (red.), Atlas radykalnego islamu (s. 19–375). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
4.Esposito, J.L. (2002). The Muslim Diaspora and the Islamic World. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 245–256). London: Praeger Publishers.
5.Goldberg, A. (2002). Islam in Germany. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 29–50). London: Praeger Publishers.
6.Göle, N. (2016). Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
7.Landman, N. (2002). Islam in the Benelux Countries. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 97–120). London: Praeger Publishers.
8.Laqueur, W. (2008). Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
9.Leveau, R., Hunter, S.T. (2002). Islam in France. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 3–28). London: Praeger Publishers.
10.Lewis, B. (1991). The Political Language of Islam. Chicago–London: The University of Chicago Press.
11.López García, B., Planet Contreras, A.I. (2002). Islam in Spain. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 157–174). London: Praeger Publishers.
12.Moïsi, D. (2012). Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Mortimer, E. (1991). Christianity and islam. International Affairs, 1 (67), 7–13.
14.Paluszek, A. (2012). Niemiecka Konferencja ds. Islamu w kontekście podmiotowości politycznej muzułmanów. W: M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? (s. 255–268). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
15.Pędziwiatr, K. (2005). Od islamu imigrantów do islamu obywateli. Muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
16.Rabasa, A., Benard, Ch. (2015). Eurojihad. Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in Europe. New York: Cambridge University Press.
17.Ramadan, T. (2002). Europeanization of Islam or Islamization of Europe? W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 207–218). London: Praeger Publishers.
18.Rex, J. (2002). Islam in the United Kingdom. W: S.T. Hunter (red.), Islam, Europe’s Second Religion. The New Social, Cultural, and Political Landscape (s. 51–76). London: Praeger Publishers.
19.Sielski, J. (2016). Asertywność czy empatia głównym elementem osobowości europejskiej? W: J. Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich (s. 235–244). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
20.UNHCR (2016). Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean. Pobrane z: http://data.unhcr.org/ (15.10.2016).
21.Vidino, L. (2015). Islamism in Europe. WorldWatch Monitor. Pobrane z: https://www.worldwatchmonitor.org/old-site--imgs-pdfs/3215322.pdf (15.10.2016)
22.Widy-Behiesse, M. (2012). Islam i muzułmanie w laickiej Francji. W: M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? (s. 245–254). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
23.Zdanowski, J. (2005). Między dar al-islam a dar al-harb. Tożsamość imigrantów muzułmańskich na Zachodzie w dobie globalizacji. W: A. Mrozek-Dumanowska, J. Zdanowski (red.), Islam a globalizacja (s. 103–138). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Askon.