Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina

Autorzy: Mariusz Brzostek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: rady osiedla jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego samorząd
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (105-116)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Reforma samorządu terytorialnego zapoczątkowana w 1990 roku trwa. Wprowadzenie trójstopniowego podziału administracyjnego kraju (1999 r.), to następny element w procesie instytucjonalnego zwiększania partycypacji obywatelskiej. Niedoceniany, zdaniem autora, jest obszar oddolnej aktywności obywatelskiej, którą skutecznie eskplorują jednostki pomocnicze samorządu, czyli rady osiedli. Pozbawione osobowości prawnej, mające ograniczone kompetencje rady umykają uwadze partii politycznych. Na przykładzie rad osiedli miasta Szczecin autor wskazuje, że ich apolityczność ma charakter pozorny. Są naturalnym zapleczem dla prezydenta miasta, co będzie wymuszać reakcję ze strony partii. Pierwszym działaniem jest zmiana sposobu głosowania do rady osiedla. Zdaniem autora, rady osiedli, choć powoli, staną się płaszczyzną konfliktu politycznego, w którym przyszli liderzy będą zdobywać pierwsze doświadczenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U.; poz. 446 i 1579 ze zm.
2.Uchwała z 14.12.2004 Załącznik do Uchwały XXX/598/04. Statut Miasta Szczecin.
3.Uchwała z 23.02.2007 w sprawie zasad i trybu wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin, Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2007, nr 32.
4.Uchwały z 8.09.2014 w sprawie Statutów Osiedla Miejskiego Nr XLIV/1290/14 do XLIV/1326/14.
5.Uchwała z 17.02.2015 w sprawie zmiany ordynacji do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin. Nr V/59/15.
6.Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z 12.12.016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin Nr 464/16.
7.Chruszcz, S. (2017). @S_Chruszcz. Pobrano z: https://twitter.com/s_chruszcz (2.06. 2017).
8.Członkowie Rad Osiedli – Kadencja 2007–2011. Pobrano z: http://osiedla.szczecin.pl/wybory-do-rad-osiedli-2007 (19.05.2017).
9.Dziś nad ranem zmarł Wojciech Braciszewski (2017). Biuletyn Rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze. Pobrane z: http://krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl/informacje/dzis-nad-ranem-zmarl-wojciech-braciszewski (15.05.2017).
10.Gumieńce. Rada Osiedla Gumieńce (2017). Pobrane z: http://gumience.osiedla.szczecin.pl/ (24.05.2017).
11.Marchewka, A. (2017). Pobrano z: http://arkadiuszmarchewka.pl/ (20.05.2017).
12.Nalewajko, M. (2015). Kasa w ręce Rad. Pobranie z: http://www/24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/kasa-w-rece-rad/ (20.05.2017).
13.Odpowiedź na interpelację Nr 1544, z 26 października 2016 WGKiOŚ-XIII.0003.413.2016. P obrane z : h ttp://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/1544.pdf (25.05.2017).
14.Odpowiedź na zapytanie Nr 1750, z 9 lutego 2017 WGKiOŚ-XIII.0003.24.2016. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/files/1750.pdf (25.05.2017).
15.Pańka, U. (2017). Część rad osiedli beneficjentami polityki prezydenta Krzystka. Pobrane z: http://radioszczecin.pl/1,353076,urszula-panka-czesc-rad-osiedli-beneficjentami-p&s=7&si=7&=7 (28.05.2017).
16.Program Nowoczesnej. Pobrane z: http://nowoczesna.org/program/ (15.05.2017).
17.Program PO, Polska Obywatelska 2.0 (2016). Pobrane z: http://www.platforma.org/aktualnosc/45494/deklaracjaprogramowa-platformy-obywatelskiej-polskaobywatelska-2-0 (15.05.2017).
18.Program Prawa i Sprawiedliwości (2014). Pobranie z:http://pis.org.pl/dokumenty (15.05.2017).
19.Program Wyborczy PSL. Człowiek jest najważniejszy (2011). Pobrane z: http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/kampania2011pl/psl/program_psl.pdf (30.05.2017).
20.Program wyborczy Razem. Inna Polityka jest możliwa (2015). Pobrane z: http://partiarazem.pl/program-wyborczy/ (29.05.2017).
21.Program SLD. Jutro bez obaw (2011). Pobrane z: http://www.sld.org.pl/ckfinder/userfiles/files/program_sld.pdf (30.05.2017).
22.Projekt w sprawie Statutu Miejskiego dla Małej Rady Osiedla (2016). Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116180.asp?oid=1A68C11077684E738E8D77D5CC947E6A (7.06.2017).
23.Projekt w sprawie Statutu Miejskiego dla Dużej Rady Osiedla (2016). Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116180.asp?soid=1A68C11077684E738E8D77D5CC947E6A (7.06.2017).
24.Radni V Kadencji Rady Miasta Szczecin (2006). Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50589.asp (20.05.2017).
25.Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin (2017). Pobrane z: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/844462DD7E68415EB958D65738684C6A/006%20na%20BIP.pdf (20.05.2017).
26.Stachnik, R. (2017). Gorąco z powodu osiedli. Pobrane z: http://www/24kurier.pl/aktualności/wiadomości/goracoz-powodu-osiedli/ (30.05.2017).
27.Strategia-Zmiany-Kukiz’51 (2015), Potrafisz Polsko. Pobrane z: http://ruchkukiza.pl/klub-poselski/strategia-zmiany/ (30.05.2017).
28.Wybory do Rad Osiedli (2015). Pobrane z: http://osiedla.szczecin.pl/wybory-do-rad-osiedli-2015 (30.05.2017).
29.Brończyk Artur, Chabior Marek, Masacz Bożena, Szmit Romuald. Wywiady przeprowadzono osobiście przez autora. Zapisane zostały na nośniku elektronicznym (dyktafon), następnie wykonano ich wersję pisaną (stenogram).